Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Yara International ASA: Yara rapporterer sterke leveranser, men lavere marginer

Oslo, 21. oktober 2016
: Yara International ASA leverte et svakere resultat for tredje kvartal
sammenlignet med ett år tidligere. Underliggende EBITDA var 35 % lavere, da
svakere gjødselpriser bare delvis ble utlignet av høyere leveranser av
Yara-produserte produkter, lavere energikostnader og valutagevinster.
«Yara rapporterer et svakere resultat enn for ett år siden, gjenspeilet i
globalt tilbudsdrevne priser på gjødsel. Selv om produksjonsmarginene var
betraktelig lavere, har inntjeningen i Crop Nutrition og Industrial vært
stabil, noe som demonstrerer robustheten i Yaras integrerte
forretningsmodell,» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Overkapasiteten i industrien vår er forventet å vare en stund, noe som
understreker behovet for Yaras forbedringsprogram, som vi har annonsert
tidligere. Deler av programmet er i implementeringsfasen, og vi er trygge på
at vi vil levere forbedringer på minst 500 millioner amerikanske dollar i
årlig EBITDA innen 2020,» sa Holsether.

Yaras nettoresultat etter minoritetsinteresser for tredje kvartal ble 821
millioner kroner (3,00 kroner per aksje), sammenlignet med 4.004 millioner
kroner (14,56 kroner per aksje) ett år tidligere. Korrigert for valutagevinst
og spesielle poster var resultatet 3,46 kroner per aksje, sammenlignet med
7,41 kroner per aksje i tredje kvartal 2015. EBITDA eksklusive spesielle
poster for tredje kvartal ble 2.968 millioner kroner sammenlignet med 4.614
millioner kroner ett år tidligere.

Yaras globale gjødselleveranser var 4 % høyere enn i tredje kvartal 2015, med
10 % økning i leveransene av Yara-produserte produkter, drevet av fortsatt
sterk vekst i Brasil og høyere leveranser av NPK fullgjødsel i alle regioner.

I Europa var gjødselleveransene 1 % høyere enn for ett år siden, med marginalt
lavere leveranser av Yara-produserte nitrater, mens NPK fullgjødsel
leveranser var opp 16 %. Justert for salget av CO2-virksomheten (med virkning
fra 1. juni) økte salget av industriprodukter med 9 %.
Yaras marginer falt sammenlignet med tredje kvartal i fjor, ettersom
salgsprisene falt mer enn innsatskostnadene. Yaras gjennomsnittlige
realiserte urea- og nitratpriser falt omtrent 25 %, mens NPK-premiene økte
sammenlignet med for ett år siden, ettersom realiserte NPK-priser bare falt
15 %. Yaras gjennomsnittlige globale gasskostnader var 25 % lavere enn for
ett år siden.

Utsiktene for bondens margin og insentiver for bruk av gjødsel er globalt sett
fortsatt gode, og mens kornprisene er lavere, er prisene på flere viktige
nøkkelvekster som sukker, kaffe og oljer høyere enn for ett år siden.

I Europa er insentivene for tidlig kjøp av gjødsel sterkere gitt betydelig
lavere nitrogenpriser og premier, selv om noen markeder er rammet finansielt
av dårligere avlinger. I Brasil er industrileveransene for fjerdekvartal
forventet å være omtrent på linje med fjoråret, men Yara ser fortsatt vekst i
Brasil på lengre sikt.

Yara utfører betydelige ekspansjonsaktiviteter, og basert på dagens
markedspriser vil disse forvente å generere rundt 5 kroner per aksje i økt
inntjening innen 2020, når de blir fullt ut operasjonelle.

Lenke til rapport og presentasjon:

http://www.yara.com/investor_relations/quarterly_report/index.aspx
Lenke til webcast 21. oktober kl. 09:30:

http://www.yara.com/investor_relations/financial_webcasts/index.aspx

Kontakt

Thor Giæver, investorkontakt

Telefon: (+47) 24 15 72 95
Mobil: (+47) 480 75 356
E-post:thor.giaver@yara.com

Esben Tuman, mediekontakt

Telefon: (+47) 24 15 70 26
Mobil: (+47) 90 50 84 00
E-post:esben.tuman@yara.com

Om Yara
Yaras kunnskap, produkter og løsninger gir lønnsom og ansvarlig vekst for
bønder, distributører og industrielle kunder, samtidig som jordens ressurser,
mat og miljø ivaretas. Vår mineralgjødsel, programmer for plantenæring og
teknologi øker avlinger, forbedrer produktkvalitet og reduserer
miljøpåvirkningen fra landbruket. Våre industri- og miljøløsninger gir bedre
luftkvalitet ved å redusere utslippene fra industri og transport, og de
utgjør nøkkelingredienser i produksjonen av en lang rekke varer. Vi fremmer
en kultur som promoterer sikkerhet for våre ansatte, kontraktører og
samfunnet. Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa og
er i dag tilstede over hele verden med nesten 13.000 ansatte og salg til mer
enn 150 land.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

3Q 2016 Presentation
http://hugin.info/134793/R/2050407/766978.pdf
3Q 2016 Report
http://hugin.info/134793/R/2050407/766998.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Yara International ASA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.