Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-15

Yield Life Science: Kommuniké från årsstämma i Yield Life Science AB

Aktieägarna i Yield Life Science AB (publ) har den 15 mars 2017 hållit
ordinarie årsstämma i Göteborg.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd
årsredovisning

avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade enligt förslaget i
kallelsen om en utdelning av aktier i Isofol Medical med samma
proportioner som respektive aktieägares innehav i Yield Life Science
(d v s 1 aktie i Isofol Medical för 10 innehavda aktier i Yield Life
Science (1/10)). Informationsdokument om utdelningen finns på
bolagets hemsida www.yield.nu under Information till aktieägare.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2017 omvaldes Anders
Hilmersson, Lars Lind, Tommy Marklund och Hans Wiklund. Vid det
efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Tommy Marklund
till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa
årsstämma, ej skall utgå. Arvode till revisorn skall utgå enligt
godkänd räkning.

Bemyndiganden och beslut

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade enligt förslaget i kallelsen att aktiekapitalet
skall vara lägst 500 000 kronor och högst 20 880 000 kronor.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade enligt förslaget i kallelsen om en minskning av
aktiekapitalet och reservfonden för avsättning till fritt eget
kapital.

Övrigt

Årsredovisning för år 2016 kan rekvireras från bolaget vid förfrågan.
Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.yield.nu samt
www.AktieTorget.se
(http://file:///C:/Mina%20dokument/Yield/www.AktieTorget.se)

Delårsrapport för perioden januari - mars 2017 lämnas onsdag den 24
maj 2017.

För ytterligare information VD Anders Hilmersson

Telefon: 0709 424835 E-Post: info@yield.nu

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av
företag inom läkemedel

och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.
Yield Life Science AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709
424835 info@yield.nu

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/yield-life-science/r/kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11575/2215801/643311.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.