Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-18

Yield Life Science: Yield Life Science delar ut innehavet i Isofol Medical

Styrelsen i Yield Life Science har beslutat föreslå årsstämman den 26
februari 2018 att till aktieägarna i Yield Life Science dela ut en så
stor del av innehavet i Isofol Medical som möjligt. Förslaget innebär
att för var sextonde aktie i Yield Life Science ges rätt till en
aktie i Isofol Medical.

Kallelse till årsstämma i Yield Life Science publiceras måndag den 29
januari 2018. Stämman ska genomföras måndag den 26 februari. Yield
Life Science äger idag motsvarande cirka 3 % av aktiekapitalet i
Isofol Medical. Innehavet i Isofol Medical är enda tillgången i Yield
Life Science.

"Yield Life Science har aktivt arbetat med Isofol Medical sedan 2008.
Nu ser vi att bolaget är på rätt väg när det gäller att kunna
registrera bolagets läkemedelskandidat Modufolin®. Det är därför
naturligt att Yields aktieägare har ett direkt ägande i bolaget,
säger Tommy Marklund, ordförande i Yield Life Science.

Om årsstämman bifaller förslaget till utdelning, minskar Yield Life
Science innehav i Isofol Medical från 969 251 stycken aktier till 33
470. Yield Life Science kan därefter bli föremål för en strukturaffär
eller avveckling av verksamheten, vilket en bolagsstämma i så fall
beslutar om.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett
förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som
standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom.
Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen
leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara
standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett
världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla
rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin® för
cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland)
patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är
ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och
minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika.
Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade
läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och
levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin®
metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en
patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt
styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i
två kliniska fas 2-studier.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Denna information är sådan information som Yield Life Science är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2017.

Anders Rabbe, Managing Director, Isofol Medical AB

E-mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av
företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig
värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835
info@yield.nu

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/yield-life-science/r/yield-life-science-delar-...
http://mb.cision.com/Main/11575/2433771/779172.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.