Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-22

Yield Life Science: Yield Life Science genomför mindre företrädesemission

Styrelsen i Yield Life Science har beslutat att under januari månad
genomföra en mindre nyemission på ca 4,2 Mkr med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Även allmänheten kan deltaga i nyemissionen.
Det kapital emissionen tillför ska i första hand användas för
fortsatt investering i intressebolaget Isofol Medical.

- Isofol Medical innebär för oss en investering i möjligheten att
avsevärt förbättra standardbehandlingen av cancer. Med möjlighet att
ersätta leucovorin, representerar Isofol Medical's läkemedelskandidat
Modufolin® en potentiell marknad uppgående till flera miljarder US
dollar om året med en mycket god bruttomarginal, säger Yield Life
Science's ordförande Tommy Marklund.

Villkoren i den förestående nyemissionen innebär att man för varje
befintlig B-aktie i Yield Life Science tilldelas en teckningsrätt.
Tolv teckningsrätter ger rättighet att teckna en ny B-aktie för 4
kronor. Teckningstiden är 7 januari 2016 till och med den 21 januari
2016. Avstämningsdag är den 4 januari 2016. Sista dag för handel i
Bolagets B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29
december 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 30 december 2015. Handel med teckningsrätter
av serie B kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 januari -
19 januari 2016.

Emissionsememorandum finns att ladda hem på hemsidorna för AktieTorget
respektive Yield Life Science.

Villkor och tidplan för Erbjudandet

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 4 188 108 kr före
emissionskostnader. Erbjudandet medför en teckning av högst 1 047 027
B-aktier där tolv (12) befintliga aktier oavsett aktieslag berättigar
till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 4,00 kr
per B-aktie. Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med
högst 628 216,25 kr till 8 166 817,81 kr. Teckningsperioden kommer
att löpa under perioden 7 - 21 januari 2016. Erbjudandet kommer att
genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

· Sista dag för handel med B-aktier i Yield Life Science inklusive
rätt att deltaga i Erbjudandet är den 29 december 2015.

· Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är
den 30 december 2015.

· Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 4 januari 2016.
· Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 7 - 19 januari
2016.

· Teckningsperioden löper under perioden 7- 21 januari 2016.
Om Modufolin®

Modufolin® (kemisk beteckning [6R]-5,10-metylentetrahydrofolat) är ett
nytt folatbaserat läkemedel utvecklat för att öka effektiviteten och
minska biverkningarna av antimetaboliter, en grupp läkemedel som
används vid cancerbehandling. Modufolin® är den aktiva
nyckelmetaboliten i alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt
i dagsläget, inklusive Leukovorin och Levoleukovorin. Modufolin®
kräver till skillnad från dagens folatbaserade läkemedel inte
enzymatisk metabolisk aktivering och har därför förutsättningar att
förbättra behandlingen för alla patienter oberoende av deras förmåga
att aktivera folater. Modufolin® utvärderas för närvarande i kliniska
fas II-studier inriktade på kolorektal cancer och cancersjukdomen
Osteosarkom.

Om Isofol Medical AB

Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar
nya produkter för ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande
kliniska läkemedelskandidat, Modufolin®, förväntas förbättra
utsikterna för cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling med
olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är
inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har
ett nära samarbete med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore,
världens ledande tillverkare av reducerade folater.

Yield Life Science ägarandel uppgår till cirka 16 % i Isofol Medical.
Yield Life Science är, tillsammans med bolaget grundare Bengt
Gustavsson, huvudägare i Isofol Medical.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av
företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig
värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835
info@yield.nu

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/yield-life-science/r/yield-life-science-genomf...
http://mb.cision.com/Main/11575/9889149/460163.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.