Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

YIT Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Liikevaihto kasvoi, Venäjällä myönteistä kehitystä kolmannella neljänneksellä

YIT Oyj Pörssitiedote 27.10.2016 klo 8.00

Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan,
ellei toisin mainita.

Toimialaraportointi, POC

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus myynnin ja rakentamisen etenemisen
mukaisesti*

Heinä-syyskuu

Liikevaihto kasvoi 13 % 443,8 (391,7) miljoonaan euroon.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 14 %. Oikaistu
liikevoitto oli 19,0 (20,3) miljoonaa euroa ja oikaistu
liikevoittomarginaali oli 4,3 % (5,2 %). Kaudella kirjattiin
oikaisueriä -27,0 (-10,4) miljoonaa euroa.

Tilauskanta laski 3 % kesäkuun lopun tasolta ja oli 2 640,7 miljoonaa
euroa.

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -22,8 (11,9)
miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu

Liikevaihto kasvoi 7 % 1 269,9 (1 182,7) miljoonaan euroon.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 10 %. Oikaistu
liikevoitto oli 51,2 (59,4) miljoonaa euroa ja oikaistu
liikevoittomarginaali oli 4,0 % (5,0 %). Kaudella kirjattiin
oikaisueriä -27,0 (-10,4) miljoonaa euroa.

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -21,7 (140,3)
miljoonaa euroa.

Konserniraportointi, IFRS

Kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus kohteen valmistumisen yhteydessä*

Heinä-syyskuu

Liikevaihto kasvoi 15 % 419,3 (363,8) miljoonaan euroon. Liiketulos
oli -20,9 (1,5) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -5,0 %
(0,4 %). Oikaistu liikevoitto oli 6,1 (11,8) miljoonaa euroa ja
oikaistu liikevoittomarginaali oli 1,5 % (3,3%)

Tammi-syyskuu

Liikevaihto laski 6 % 1 153,2 (1 220,6) miljoonaan euroon. Liiketulos
oli -7,6 (53,2) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -0,7 %
(4,4 %). Oikaistu liikevoitto oli 19,4 (63,5) miljoonaa euroa ja
oikaistu liikevoittomarginaali oli 1,7 % (5,2 %).

Tulosohjeistus vuodelle 2016 ennallaan (toimialaraportointi, POC)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-10 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein.

Oikaistun liikevoiton** arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015:
76,0 miljoonaa euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä
uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

* Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen
ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta
noudattaen, mikä eroaa konsernin IFRS-laadintaperiaatteista.
Konsernin IFRS-laadintaperiaatteen mukaan kuluttaja-asuntokohteiden
tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Lisäksi konserniraportoinnissa
aktivoidaan IAS 23 -standardin mukaiset korkokulut, mikä aiheuttaa
eroa toimialaraportoinnin ja konserniraportoinnin mukaisessa
liiketuloksessa sekä rahoituskuluissa.

** Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman vaihtoehtoisia
tunnuslukuja koskevan uuden ohjeistuksen perusteella tunnusluku
"liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu tunnusluvulla
"oikaistu liikevoitto". Oikaisuerät vastaavat sisällöltään aiemmin
kertaluonteisiksi luokiteltuja eriä ja sisältävät muun muassa
merkittävät uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalennukset.
Oikaistu liikevoitto julkaistaan raportointikausien vertailtavuuden
parantamiseksi.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

Julkistimme syyskuussa yhtiön uudistetun strategian seuraavalle
kolmivuotiskaudelle. YIT:n kasvun ja kannattavuuden parantamisen
moottorina toimii kasvukeskusten hankekehitys aiempaa laajemmin
kumppaneita osallistaen. Tilauskantamme Suomessa ja CEE:ssä on vahva,
mikä antaa tukevan pohjan seuraavan kolmivuotiskauden kasvulle.
Painopisteen siirtäminen kasvuun on mahdollista kuluneen
strategiakauden aikana alentuneen nettovelan ja entistä
pääomatehokkaampien liiketoimintamallien ansiosta.

Pääomamarkkinapäivän yhteydessä kerroimme, että edelliselle
strategiakaudelle asetettu pääomanvapautusohjelma saatetaan
tavoitteiden mukaisesti päätökseen. Pääomanvapautusohjelman
loppuunsaattaminen näkyy katsauskauden tunnusluvuissa ja
kannattavuuskehityksessä. Pääoman kiertonopeuden parantaminen jatkuu
kuitenkin osana normaalia liiketoimintaa. Strategiamme mukaisesti
pyrimme vahvistamaan kasvua vapauttamalla pääomaa Venäjältä ja
sijoittamalla sitä kasvukeskusten hankekehitykseen Suomessa ja
CEE-maissa.

Heinä-syyskuussa näimme positiivisen vireen jatkuvan ja liikevaihtomme
kasvoi 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
Erityisen iloinen olen siitä, että kolmas vuosineljännes oli
myönteinen Asuminen Venäjä -toimialalla; toimialan oikaistu
liikevoitto oli positiivinen ensimmäisen kerran vuoden 2016 aikana.
Tavoittelemme Venäjällä positiivista oikaistua liikevoittoa toisella
vuosipuoliskolla. Tavoitteena on jatkaa toimintaa kaikilla nykyisillä
toiminta-alueilla Venäjällä, mutta pienentää Venäjälle investoitua
pääomaa kaikkiaan 6 miljardia ruplaa (noin 80 miljoonaa euroa) 2018
loppuun mennessä.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialan liikevaihto pysyi vakaana kolmannella
neljänneksellä ja kannattavuus parani vertailukauteen nähden.
Toimialalla tavoitteenamme on parantaa edelleen kannattavuutta
lisäämällä kuluttajamyyntiä ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa
kasvukeskuksissa. Saimme käyntiin muun muassa useita Smartti-kohteita
Suomessa ja käynnistimme Slovakian suurimman aluehankkeemme
Bratislavassa.

Toimitilat ja infra -toimialalla liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa
24 % vuoden takaiseen verrattuna. Tavoitteenamme on parantaa
kannattavuutta lisäämällä pidemmän arvoketjun hankkeiden määrää sekä
omaperusteisessa että neuvottelu- ja kilpailupohjaisessa
liiketoiminnassa. Hyvänä esimerkkinä voin mainita Triplan, jonka
vuokraus on edennyt odotuksiamme nopeammin. Katsauskauden aikana
olemme voittaneet uusia, merkittäviä hankkeita, joiden
urakkasopimukset allekirjoitettiin katsauskauden jälkeen. YIT
valittiin esimerkiksi Metropolian Myllypuron kampushankkeen
toteuttajaksi.

Avainlukuja

Konserniraportointi, IFRS

+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Milj. e |7-9/16 |7-9/15 |Muutos|1-9/16 |1-9/15 |Muutos|1-12/15|
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Liikevaihto |419,3 |363,8 |15 % |1 153,2|1 220,6|-6 % |1 732,2|
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Liikevoitto |-20,9 |1,5 | |-7,6 |53,2 | |81,6 |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Liikevoitto-% |-5,0 % |0,4 % | |-0,7 % |4,4 % | |4,7 % |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Tulos ennen veroja |-24,8 |-5,1 |-389 %|-24,2 |39,8 | |61,3 |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Katsauskauden tulos*** |-22,6 |-4,0 |-467 %|-22,1 |31,2 | |47,2 |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Osakekohtainen tulos, e|-0,18 |-0,03 |-467 %|-0,18 |0,25 | |0,38 |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Operatiivinen |-22,8 |11,9 | |-21,7 |140,3 | |183,7 |
|kassavirta | | | | | | | |
|investointien jälkeen | | | | | | | |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Korollinen nettovelka |611,4 |574,6 |6 % |611,4 |574,6 |6 % |529,0 |
|kauden lopussa | | | | | | | |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Velkaantumisaste |118,9 %|106,1 %| |118,9 %|106,1 %| |101,1 %|
|kauden lopussa, % | | | | | | | |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Omavaraisuusaste |30,1 % |33,1% | |30,1% |33,1 % | |32,9 % |
|kauden lopussa, % | | | | | | | |
+-----------------------+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+

Toimialaraportointi, POC

+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Milj. e |7-9/16 |7-9/15 |Muutos |1-9/16 |1-9/15 |Muutos|1-12/15 |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Liikevaihto |443,8 |391,7 |13 % |1 269,9 |1 182,7 |7 % |1 651,2 |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Asuminen Suomi |167,0 |165,8 |1 % |517,9 |557,0 |-7 % |777,8 |
|ja CEE | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Asuminen Venäjä |76,0 |63,9 |19 % |183,9 |204,8 |-10 % |266,4 |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Toimitilat ja |203,1 |164,1 |24 % |575,0 |427,1 |35 % |615,6 |
|infra | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Muut erät |-2,3 |-2,0 | |-6,9 |-6,2 | |-8,6 |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Liikevoitto |-8,0 |10,0 | |24,2 |49,0 |-51 % |65,7 |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Liikevoitto-% |-1,8 % |2,6 % | |1,9 % |4,1 % | |4,0 % |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Oikaistu |19,0 |20,3 |-7 % |51,2 |59,4 |-14 % |76,0 |
|liikevoitto | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Asuminen Suomi |12,9 |12,3 |5 % |41,5 |42,6 |-3 % |56,0 |
|ja CEE | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Asuminen Venäjä |0,7 |1,7 |-59 % |-5,1 |10,2 | |10,9 |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Toimitilat ja |8,2 |8,3 |-2 % |26,9 |15,1 |78 % |22,7 |
|infra | | | | | | | |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Muut erät |-2,7 |-2,0 | |-12,0 |-8,5 | |-13,5 |
+----------------+-------+-------+------------+--------+--------+------+--------+
|Oikaistu |4,3 % |5,2 % | |4,0 % |5,0 % | |4,6 % |
|liikevoitto-% | | ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.