Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

ZAPLOX: OFÖRÄNDRAD OMS 3 KV, SPÅR NÅ DÖRRMÅL 1 H 2022

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Zaplox, som erbjuder nyckellösningar till hotell och kasinon, hade en nettoomsättning uppgående till 0,9 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021, samma nivå som motsvarande period i fjol.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,1 miljoner kronor (-5,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,2 miljoner kronor (-4,7) och vid periodens utgång uppgick likvida medel till 6,7 miljoner kronor (12,4).

Antalet intäktsgenererande dörrar ökade med 73 procent under tredje kvartalet jämfört med i fjol och med över 40 procent sekventiellt.

Nuvarande implementationstakt för intäktsgenererande dörrar är i linje med målen men bolaget ligger något efter tidsmässigt på grund av ytterligare covid-19-nedstängningar under första halvåret, står det i delårsrapport.

"Den nuvarande implementationstakten för intäktsgenererande dörrar svarar upp mot målet, och med den bakgrunden är vi övertygade om att vi kommer nå vår målsättning på åtminstone 40.000 aktiva dörrar under första halvåret 2022. Målsättningen för att nå åtminstone 70.000 kontrakterade dörrar ligger även den tidsmässigt efter på grund av tidigare nämnda covid-19-nedstängningar, men med nya större partnerprojekt och pågående upphandlingar relaterade till stora hotellföretag förväntas vår volym växa snabbare och vi estimerar att vi når detta mål första halvåret 2022", skriver vd Even Frydenberg i rapporten.

Under hösten brukar hotellindustrin fokusera på budgeten för 2022, påpekar han.

"Just nu bevittnar vi en bransch som har mognat och äntligen anammar sin välbehövliga resa mot digitalisering. Efterfrågan på Zaplox digitala/mobila gästresan ökar stadigt och efterdyningarna av pandemin har satt hotellägare i en position, där de behöver leverera samma högkvalitativa och personliga service som tidigare men nu med färre resurser", skriver Even Frydenberg.

Zaplox deltar för närvarande i flera upphandlingar kopplade till globala hotellkedjor, uppger vd.

"Vanligtvis är tredje kvartalet ett av de bästa inom hotellindustrin och vi noterar att om augusti och september månads utfall är en fingervisning på kommande månader så ser det positivt ut för fjärde kvartalet", står det.
Författare Direkt-SE