Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

Zaplox: Zaplox AB publicerar delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2018

Zaplox AB (publ) ("Zaplox") publicerar härmed delårsrapport avseende
perioden januari - juni 2018. Zaplox delårsrapport i sin helhet finns
tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida
(www.zaplox.com).

Andra kvartalet för koncernen (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 013 (870) KSEK.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 615 (-4 528) KSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,23) SEK

· Likvida medel uppgick till 21 182 (46 725) KSEK vid kvartalets
utgång

· Soliditeten uppgick till 75 (88) %.

Första halvåret för koncernen (2018-01-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 490 (1 630) KSEK.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -14 728 (-7 693)
KSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,39) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

· I april ingicks partneravtal med danska Via System A/S som ingår i
en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem till hotell.
Avtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS och
att Via System A/S ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till
sina cirka 850 hotellkunder med cirka 60 000 rum i Skandinavien.

· I maj ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook AS som innebär att
Zaplox lösning integreras till VisBook AS PMS och att
VisBook-koncernen ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina
cirka 700 hotellkunder med cirka 70 000 rum i sju länder.

· I juni ingicks partneravtal med protel Hotelsoftware GmbH ("protel")
- en globalt ledande leverantör av PMS-system till hotell.
Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras i protels app
och skall säljas via deras distributörsnätverk omfattande ca 90
länder. Avtalet innebär att Zaplox lösning säljs och marknadsförs
till cirka 14 000 hotellkunder med cirka 1,4 miljoner hotellrum.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

· Samarbete ingicks med Northwind Canada Inc., som säljer
affärssystemet Maestro för hotell. Därmed erbjuds Zaplox lösning till
deras cirka 800 hotellkunder med cirka 80 000 rum, framför allt i
Nordamerika. I samband med att partnersamarbetet inleddes medverkade
Zaplox på Maestro Partner Conference i Toronto.

· Tillsammans med ASSA ABLOY Hospitality medverkade Zaplox i april
2018 på National Indian Gaming Association (NIGA) Conference i Las
Vegas, USA där Zaplox lösning för in- och utcheckning med mobila
nycklar demonstrerades.

· På årsstämman i april valdes Linda Vallner och Håkan Morän till nya
styrelseledamöter i Bolaget. Linda Vallner har cirka 15 års
erfarenhet från ledande positioner inom hospitality-branschen. Håkan
Morän har lång erfarenhet i företagsledande poster från IT- och
teknikorienterade bolag. Samtidigt lämnade Lars Tilly och Martin
Gemvik styrelsen.

· I maj valde Zaplox befintliga kund Arp-Hansen Hotel Group att teckna
ytterligare ett avtal och att även införa Zaplox lösningar på sina
fyra Wakeup Copenhagen Hotels med cirka 1 900 rum i Danmark.

· Genom partnern Via Systems A/S ingick Zaplox avtal med
Charlottehaven i Danmark, avseende Bolagets nya tjänst Zaplox
Traveler, som möjliggör att flera hotell samtidigt kan erbjuda en
mobil gästresa i samma app och därmed får hotellen ett enklare och
mer kostnadseffektivt arbete.

· I juni ingicks avtal med Thunder Valley Casino Resort i Kalifornien.
Avtalet ger Thunder Valley Casino Resort möjlighet att erbjuda sina
gäster incheckning, mobil nyckel och utcheckning samt erbjudanden och
anpassad information direkt till gästens mobil vid rätt tillfälle.

· Danska Odense Sport & Event A/S valde Zaplox Mobile Kiosk för att
kunna erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och
checka ut samt att ställa ut ett nyckelkort vid ankomst till nya
Hotel Odeon.

· I delårsrapporten för första kvartalet konstaterade styrelsen och
bolagsledningen för Zaplox att bolaget troligen inte kommer att uppnå
ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018.

· Under slutet av juni medverkade Zaplox vid Hospitality Industry
Technology Exposition and Conference (HITEC®) i Houston, USA. HITEC®
är världens största mässa för tekniklösningar till hotellbranschen
som erbjuder en kombination av högkvalitativ utbildning och en
presentation av de senaste industriprodukterna och tjänsterna från
över 365 företag världen över.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Magnus Friberg kommentar:

Zaplox andra kvartal i år har präglats av flera viktiga framsteg för
att lägga den grund som skapar förutsättningar för en stabil
tillväxt. Vi följer i stort sett vår plan, som till stor del bygger
på att våra löpande - så kallade repetitiva - månatliga intäkter ska
öka i stadig takt. Hittills har våra intäkter i huvudsak utgjorts av
engångsintäkter i form av startavgifter.

Samarbetsavtal och partnerskap är en bärande del för att vi ska få
global spridning av vår lösning för den mobila gästresan. En lösning
som vi bedömer ligger längst fram i världen. Under andra kvartalet
ingick vi flera viktiga partnerskap och tecknade kundavtal som vi är
övertygade om väsentligt förbättrar möjligheterna att ta oss in i
nästa fas som innebär stabila och snabbt växande intäkter.

Under det andra kvartalet ingicks samarbetsavtal med fyra etablerade
leverantörer av affärssystem för hotell, så kallade Property
Management System (PMS). Det första ingicks med nordamerikanska
Northwind Canada, som marknadsför sitt system Maestro. Därtill har vi
under perioden även ingått partneravtal med Via System, VisBook och
protel. Via System ingår i den danska AK Techotel-gruppen och är en
av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem (Picasso PMS)
till hotell. VisBook har sitt säte i Norge och har cirka 700
hotellkunder i sju länder. Protel är en globalt ledande leverantör av
affärssystem till hotell med säte i Tyskland. Bolaget är
representerat över hela världen med ett tätt nätverk av
samarbetspartners i över 90 länder.

Partnerskap med PMS-leverantörerna är ett viktigt utvecklingssteg för
oss. Med dessa starka aktörer som säljpartners kan vi
kostnadseffektivt nå fler kunder och göra det enklare för hotell
givet deras befintliga PMS-system att välja Zaplox. Partnerskapen gör
det möjligt att erbjuda vår mobila gästresa som en integrerad lösning
till de kunder som redan använder våra samarbetspartners PMS-system.
Protel, Visbook och Via System driver aktivt försäljningen av våra
lösningar i egen regi och skapar således bättre förutsättningar för
snabbare tillväxt i vår kundbas.

Antalet hotell som använder våra lösningar ökar kontinuerligt.
Arp-Hansen Group ("Arp-Hansen"), Charlottehaven, Thunder Valley
Casino Resort samt Odense Sport & Event har under kvartalet valt vår
lösning. Att dessa bolag ingått avtal med oss bekräftar styrkan i vår
lösning, som möjliggör sänkta kostnader, ökade intäkter och nöjdare
hotellgäster som slipper köa vid in- och utcheckning och får tillgång
till mobil nyckel m.m. Det nya avtalet med Arp-Hansen omfattar Wakeup
Copenhagen Hotels nuvarande fyra hotell med 1 900 rum i Köpenhamn och
Århus. Avtalet med Charlottehaven och Odense Sport & Event i Danmark
är ett resultat av det nya partneravtal som vi ingick med Via System.
Att vi även ingått avtal med Thunder Valley Casino Resort i
Kalifornien är glädjande och kan potentiellt ge oss fotfäste på den
stora Kasino-marknaden i USA.

Under perioden har vi även utvecklat vår produktportfölj och lanserat
två nya produkter, Zaplox GO och Zaplox Traveler. Zaplox Traveler är
en så kallad community-app, som ansluter flera hotell i en och samma
app där de kan dra nytta av tillgängliga tjänster som mobil in- och
utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden. Fördelen för
anslutna hotell är att de inte behöver lansera en egen app utan
snabbt och enkelt kan erbjuda en mobil gästresa, vilket ger snabbare
time-to-market både för hotellet och Zaplox. Zaplox GO, är en enklare
produkt för en mobil gästresa, integrerad med hotellets låssystem men
inte med PMS-systemet, vilket ger en snabbare implementationsprocess.
Båda produkterna öppnar upp möjligheten för hotellet att stärka sin
relation till sina gäster, öka effektiviteten och skapa starkare
gästlojalitet.

Förutom att vi under kvartalet har stärkt vår position på marknaden
ytterligare genom ökat antal kunder och samarbetspartners så ser vi
också ett accelererande intresse från både hotellkunder och
PMS-partners som har upptäckt potentialen i våra lösningar och de
möjligheter som finns i att erbjuda en modern, smidig och effektiv
mobil gästresa. Intäkterna har inte kommit lika fort som vår tidigare
bedömning var, men vi är dock lika övertygade som tidigare om
intäktspotentialen för bolaget på lång sikt. Vi blir dagligen
bekräftade om den nytta som Zaplox lösningar skapar. Zaplox
affärsprocess ser lite förenklat beskrivet ut som följer. När
kundavtal signerats så genereras normalt en första engångsintäkt i
form av startavgifter. Därefter sker implementationen av vald lösning
tillsammans med kunden och inblandade lås- och PMS-företag m fl.
Därefter testkörs och trimmas de nya processerna ofta under en period
med något eller några pilothotell och därefter sker den stora
utrullningen inom hotellkedjan, vilket då även innebär att de löpande
månatliga intäkterna börjar genereras utifrån hur kunder väljer att
skala upp den färdiga lösningen.

Avslutningsvis kan jag även nämna att vi följer vår plan avseende att
utveckla organisationen, och rekryteringar pågår främst inom
funktionerna för sälj, produkt och projektledning.

Magnus Friberg,
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com)
alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti 2018.

För ytterligare information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-mail: magnus.friberg@zaplox.com

Tel: +46706580760

Alternativt: ir@zaplox.com

Om Zaplox

Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och
lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör inom mobila
nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total
marknadspotential om 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela
världen och erbjuder en mobil gästresa i en nyckelfärdig plattform
som inkluderar en mobil nyckelapp eller ett Zaplox SDK för att
hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder
Zaplox ett ökat värde genom att...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.