Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Zaplox: Zaplox AB publicerar delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2019

Rapport publicerad den 20 augusti, 2019 08:00 CET.

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus

Andra kvartalet för koncernen (2019-04-01 till 2019-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 494 (1 013) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 950 (-7 615) KSEK.
· Resultat per aktie* uppgick till -0,25 (-0,32) SEK.
· Likvida medel uppgick till 33 544 (21 182) KSEK vid kvartalets
utgång.

· Soliditeten uppgick till 80 (75) %**
Första halvåret för koncernen (2019-01-01 till 2019-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 439 (1 490) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 722 (-14 728)
KSEK.

· Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,62) SEK.
Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

· Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien
Pacifica Hotels i Kalifornien, USA har signerat avtal med Zaplox.
Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen
Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av
Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica
Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Zaplox
Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras
med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE
concierge-plattform.

Övriga händelser under andra kvartalet

· Zaplox medverkar på HITEC 2019 i Minneapolis med mobil gästresa och
nya Zaplox Kiosk

I juni medverkade Zaplox på hotellbranschens största mässa, HITEC2019
i Minneapolis, USA. Zaplox lösningar presenterades, förutom i Zaplox
egen monter även hos partners såsom Oracle Hospitality, dormakaba,
ASSA ABLOY, SALTO, protel hotelsoftware och Maestro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser

Övriga händelser efter periodens utgång

· Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste
generation av mobil gästresa.

Schani Hotels har tecknat ett nytt avtal med Zaplox för Hotel Schani
Wien och det nya Hotel Schani Salon med totalt 159 rum. Schani
Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med
mobila nycklar till sina gäster, vidareutvecklar sin gästupplevelse
och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya
efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in-
och utcheckning och mobila nycklar integreras StayNTouch PMS och nytt
låssystem från ASSA ABLOY.

· Hotel Dronningen erbjuder sina gäster in- och utcheckning med Zaplox
Kiosk

Hotel Dronningen i Kristiansand, Norge med 75 rum är nu i drift med
Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team Caledonien AS, kan nu erbjuda
sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på
hotellet. Zaplox Kiosk är integrerad med VisBook AS och låssystem
från ASSA ABLOY.

VD har ordet

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus.

Under årets andra kvartal har vi fokuserat mycket på framtagningen av
en mer kostnadseffektiv

produktgeneration. Den nya generationen är enklare och snabbare att
implementera och erbjuder fler och förbättrade funktioner. Vår
grundprodukt blir nu modulbaserad vilket gör att vi i större
utsträckning kan leverera utifrån kundernas individuella behov och
samtidigt nå förbättrad skalbarhet för stora volymkunder. Zaplox
Kiosk genomgår också en förändring och blir mer konkurrenskraftig för
den europeiska och nordamerikanska marknaden. Kiosklösningen är idag
mycket uppskattad av våra kunder i Norden och är ett bra första steg
för en mobil gästresa för hotell som påbörjar sin digitalisering men
inte ännu har BLE lås på alla dörrar. Nu adderar vi nya funktioner
och integrationer, såsom betallösningar och ID-lösningar. Den nya
generationen av produkter som beräknas blir helt klara under tredje
kvartalet kommer även ge fördelar i vår försäljning.

Vi fortsätter vårt fokus på ökad utväxling av vår partnerstrategi för
att snabbare nå större och adresserbara volymer hos hotellkunderna.
Partnerstrategin innebär att vi sedan tidigare tecknat avtal med
flera av de ledande låsbolagen och PMS-bolag (hotellens affärssystem)
och gemensamt genomför sälj- och marknadsaktiviteter mot hotellen för
att få ett bättre kundinflöde till lägre försäljningskostnad.

Detta sker genom våra partneravtal där vi med större precision och
effektivitet kan kontakta de hotell som har eller håller på att
installera lås för mobila nycklar. Samma sak gäller med våra
partneravtal med PMS bolagen att vi kan nå de hotell som har PMS
system vi redan har integrationer till. Flera av våra partners är
stora och ledande på sin marknad och säljprocesserna tar längre tid
än vad vi önskar men ger samtidigt, när fullt verkställt en mycket
stark säljkraft mot marknaden.

I juni medverkade vi på hotellbranschens största mässa, HITEC2019 i
Minneapolis, USA, där många av våra partners presenterade våra
lösningar i sina montrar Oracle Hospitality, dormakaba, ASSA ABLOY,
SALTO, protel hotelsoftware och Maestro. Överlag genererade HITEC och
våra partnerskap flertalet värdefulla kundämnen som nu bearbetas med
gemensamma säljinsatser. Idag täcker våra partnerskap med lås bolagen
ca 70 % av hotellåsmarknaden globalt och med PMS bolagen ca 60 % av
marknaden i USA och Europa.

Vi har signerat ett avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien, för 33
hotell och ca 2 500 rum vilket kommer ge viktiga kundreferenser på
västkusten i USA. Även en av våra existerande kunder, Hotel Schani i
Wien, har valt att uppgradera till senaste versionen av Zaplox
premiumlösning för sina hotell. Det är ett bevis för att våra
befintliga kunder ser ett stort värde i våra lösningar och är nöjda
med vår leverans.

Våra ökade satsningar på produktutveckling och intensifieringen av
partnerskapen har helt enligt plan lett till ökade kostnader under
kvartalet. Tillsammans med en lägre försäljning ger detta ett något
sämre resultat. Detta beror bl. a. på förseningar hos partners,
fördröjningar i kundimplementationer samt utdragna beslutsprocesser
hos potentiella stora hotellkunder. Under första kvartalet 2019
signerade vi ett antal nya kundavtal som då innebar startavgifter,
dvs engångsintäkter, och nämnda fördröjningar påverkar möjligheterna
att slutföra implementationerna och få igång de löpande intäkterna.

Digitaliseringen av hotellmarknaden är i full gång men tar längre tid
än beräknat, vi ser främst tre skäl. Första skälet är att hotellen
behöver ha lås som möjliggör mobila nycklar. Bland flera av de
största hotellkedjorna är övergången till BLE lås redan till stor del
genomförd men bland övriga hotell bedömer vi att ca 25-30 % av totala
hotellmarknaden bytt till BLE lås. Samtliga ledande låsföretag driver
på och erbjuder idag nästan uteslutande hotellås för mobila nycklar.

Andra skälet är att hotellen behöver ett affärssystem (PMS) som är
förberett för en mobil gästresa, även här går det fort framåt då en
stor andel av PMS bolagen erbjuder detta till sina kunder eller är
aktiva med att få det på plats inom 6-12 månader.

Tredje skälet är att hotellen till stora delar är en relativt
konservativ bransch medan reseindustrin som hotell tillhör har redan
gjort stora digitala framsteg. Resenären bokar idag flyg och hotell
via sin mobil (idag bokas över 50% av alla hotell via mobilen). Man
köper tågbiljett och bokar en Uber, samt checkar in på flyget via
mobilen. Men när resenären kommer till hotellet då tar
digitaliseringen slut och gästen ska stå i kö för att checka in, få
en fysisk rumsnyckel, checka ut och betala.

Mobil incheckning och mobila nycklar kommer vara standard framöver.
Tekniken är beprövad och finns i drift på flera av de stora globala
hotellkedjorna. Hilton gruppen är ett exempel på en global kedja som
redan har mer än 3 000 hotell aktiverade med en mobil gästresa.
Hotellindustrin står redo att ta sig an digitaliseringen med den
mobila gästresan. Nu intensifierar vi våra säljinsatser, lanserar ny
produktgeneration och utökar våra partnerskap med branschens
marknadsledare. Vi är rätt rustade för att möta marknadens krav och
ser mycket positivt på framtiden.

För ytterligare information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com
Tel: +46706580760
Alternativt: ir@zaplox.com

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och
lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den
mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala
hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner
hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder
en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med
hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att
hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan
distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas
mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software
Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till
Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox
mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin
egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning
som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox
lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt
kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare
intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan
stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med
nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i
kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner
gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund,
Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB
(publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2019-08-20 08:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zaplox/r/zaplox-ab-publicerar-delarsrapport-f...
https://mb.cision.com/Main/15340/2884427/1092446.pdf
https://mb.cision.com/Public/15340/2884427/98233b488f825f7c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.