Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-22

Zaplox: Zaplox AB publicerar rapport för första halvåret 2017

Zaplox AB ("Zaplox") publicerar härmed halvårsrapport avseende
perioden januari - juni 2017. Halvårsrapporten finns tillgänglig via
bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zaplox.com). Nedan
följer en kort sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 630 (299) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -7 693 (-6 626) KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-10,42) SEK.

· Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 88 % (95 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 870 (197) KSEK.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 528 (-3 392) KSEK.

· Resultat per aktie* uppgick till -0,19 (-5,34) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764
aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-06-30.
Vid samma period föregående år hade Bolaget 635 764 aktier. Någon
effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en
utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra
resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Avtal med Arlo Hotels - två uppmärksammade boutique-hotell i New
York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality
(lås), Oracle (Property Management System - PMS) och en amerikansk
samarbetspartner inom hotellösningar - Alice.

· One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning i
drift på sin anläggning med cirka 150 andelslägenheter. Anläggningen
ingår i Ram Partners LLC., med cirka 32 000 lägenheter.
Samarbetspartner är ASSA ABLOY Hospitality (lås).

· Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja
med cirka 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö,
lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på
ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto
Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).

· Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017.
Symbol är "ZAPLOX".

Övriga händelser under andra kvartalet

· För att bredda marknaden har Zaplox utvecklat en virtuell kiosk för
incheckning, vilken är levererad till Arp Hansen och ett SDK
(Software Development Kit), vilket är under leverans till Meliá ovan.

· Samarbetet med Hotels.com utvecklas väl och i enlighet med avtalet
som tecknades 2016, har Zaplox under andra kvartalet levererat ett
SDK som Hotels.com utnyttjar för att integrera Zaplox funktionalitet
i sin egen app.

· Under perioden anställdes Emma Dupont, med bakgrund från Expedia,
Inc. i USA, som Sales Director North America och i samband med det
flyttades Zaplox kontor i USA från Dallas till New York.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bo-Göran Jaxelius, med bakgrund som finanschef från bland annat
Precise Biometrics, anställdes som Chief Financial Officer (CFO) på
heltid. Han tillträder under september 2017. Samtidigt avslutar Jonas
Edelswärd enligt avtal sitt konsultuppdrag som CFO på halvtid.

För fullständig halvårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com)
alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den
globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och
erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en
mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att
hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder
Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får
ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera
mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner.
Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja
lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller
samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system
har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5
miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park
Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zaplox/r/zaplox-ab-publicerar-rapport-for-fors...
http://mb.cision.com/Main/15340/2330430/711876.pdf
http://mb.cision.com/Public/15340/2330430/ac9793ba15ac3674.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.