Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Zenergy AB offentligör utfall i den riktade nyemmisionen av högst 9 677 420 aktier av serie B

Zenergy AB offentliggör utfall i den riktade nyemissionen av högst 9677 420 aktier av serie B

Styrelsen för Zenergy AB ("Zenergy" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av den riktade nyemission av aktier i enlighet med pressmeddelande den 1 oktober 2021. Nyemissionen har nu slutligt registrerats hos Bolagsverket och 9677 420 aktier av serie B tecknades, vilket innebär en teckningsgrad om 100 %. Bolaget tillförs därmed cirka 3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen som styrelsen för Zenergy beslutade om och presenterade genom pressmeddelande den 1 oktober 2021 har avslutats och slutligt registrerats hos Bolagsverket. Samtliga aktier tecknades av Ronny Akgün Invest AB, ensam ägare av Sundbybergs Byggentreprenad AB, vilket innebär en teckningsgrad om 100 procent

Bolaget har genom nyemissionen tillförts cirka 3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 70 000 kronor. Genom emissionen har Bolagets antal utestående aktier ökat från 218 874088 till 228551508, antalet röster från 371874 088 till 381551508, och aktiekapitalet ökat från 2000 000 till 2088429,11 kronor. Den slutliga utspädningen för befintliga aktieägare är cirka 4 procent av antalet aktier och cirka 2 procent av röster i Bolaget.

Mer detaljerad information om emissionsbeslutet återfinns i pressmeddelandet från den 1 oktober 2021.

För mer information kontakta:

Pontus Eklind - Styrelseordförande, Zenergy AB (publ)

E-post: Pontus@tapwell.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121 340, info@zenergy.se,www.zenergy.se

Författare Cision