Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-12

ZENERGY: AKUT LIVIDITETSBRIST, SKA SÖKA BRYGGFINANSIERING

STOCKHOLM (Direkt) Zenergy befinner sig i akut likviditetsbrist och det finns
ett kapitalbehov på cirka 12 miljoner kronor fram till och med februari 2019.

För att lösa detta kapitalbehov har styrelsen för avsikt att eftersöka en
bryggfinansiering på 13 miljoner kronor under december 2018.

"Med den planerade bryggfinansieringen räcker kassan till en bit in på 2019 då
december, januari och februari i allt väsentligt förväntas vara månader utan
tillverkning i fabriken. När den finansieringen är på plats avser Zenergy att
återkomma med en kallelse till extra bolagsstämma där information om nuläge
och verksamheten samt beslut om den fortsatta finansieringen kommer ske",
skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Aktien har varit stoppad sedan i fredags på Spotlights initiativ med anledning
av bolagets finansiella osäkerhet.

Zenergys likvida tillgångar uppgick per den 8 december 2018 till 2 miljoner
kronor. Koncernen har leverantörsskulder om 8,2 miljoner kronor varav cirka
4,2 miljoner kronor är förfallna till betalning. Koncernens kundfordringar
uppgår till 4,2 miljoner kronor. Bolagets månatliga kostnader uppgår till
cirka 2,5 miljoner kronor.

Zenergy har tagit fram underlag för en kontrollbalansräkning som granskades av
bolagets revisor den 11 december. Revisorn konstaterar att det egna kapitalet
är intakt.

Zenergy har tidigare i sin rapport för det tredje kvartalet förmedlat att
likvida medel kommer att frigöras ur balansräkningen för att klara bolagets
likviditet. Som ett led i detta har beslut tagits att bland annat sälja
fastigheten Illern1 samt personalbostadsfastigheten Berggatan 2 samt de
eventuella ytterligare tillgångar som går att sälja för att finansiera den
fortsatta driften. Färdigställandet av bostadsfastigheten Illern1 beräknas
uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor. Genom försäljning av koncernfastigheter
samt investeringsbidrag kopplat till Illern1 beräknas Zenergy sammantaget
erhålla likviditetstillskott om minimum 15 miljoner kronor.

Zenergy uppger att offertportföljen är på högsta nivå hittills i bolagets
historia men att en utmaning är att hantera tidsfördröjningen av förväntade
och långt framskridna förhandlade beställningar från potentiella kunder, till
tillverkning och fakturering. Detta har gjort att Zenergy tvingats bromsa
produktionstakten. När ökning av produktionstakten sker är i dag avhängigt
bygglov och till dem kopplade beställningar. Bolagets offertportfölj uppgår
till ca 900 miljoner kronor, varav en bekräftad orderstock på cirka 60
miljoner kronor exklusive avtalad orderportfölj enligt ramavtal med
K-Fastigheter. Nuvarande orderstock förväntas kunna levereras under första
och andra kvartalet 2019.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.