Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Zenergy: DELÅRSRAPPORT ZENERGY AB (publ) JANUARI - SEPTEMBER 2019

Delårsrapporten för Zenergy AB (publ) för perioden januari - september
2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida,
www.zenergy.se, samt hos bolaget på Storgatan 82 i Skillingaryd.

Sammanfattning av delårsrapporten - Kvartal 3 2019

Koncernen, belopp i KSEK Q3 2019 Q3 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 2018

Nettoomsättning 1 444 14 302 2 783 41 309 44 199
Resultat för perioden 4 345 -9 908 -2 394 -32 033 -52 359
Balansomslutning 84 429 88 789 84 429 88 789 78 075
Soliditet 62,1% 43,4% 62,1% 43,4% 23,2%
Likvida medel 27 337 4 200 27 337 4 200 1 401
Resultat per aktie, kr 0,02 -0,19 -0,01 -0,62 -1,01

· Tingsrätten i Jönköping beslutade den 1 juli att Zenergys
företagsrekonstruktion skall upphöra och att ärendet avskrivs från
vidare handläggning.

· Zenergy erhöll i augusti en mindre beställning av kontor till ett
värde om ca 1,9 MSEK från Fortifikationsverket.

· Fastigheten Illern tillträddes av den nya ägaren Stjärnillern AB,
och lån kopplade till Illern via crowdfunding-plattformen Tessin
återbetalades.

· Efter perioden erhöll Zenergy en beställning av modulära enheter
till ett värde om ca 36 MSEK i en offentlig upphandling av svenska
staten.

· Zenergy tecknade efter perioden ett leverans- och samarbetsavtal
med Pansanté som inkluderar finansiering av vidareutveckling av
bolagets produktionslina om 7 MSEK samt ett beställningsåtagande om
200 MSEK.

· Efter perioden tecknade Zenergy ett samarbetsavtal med Defigo med
avsikt att leverera 50-100 bostäder årligen.

För mer information kontakta: Johan Olofsson - tf. VD, Zenergy AB
(publ)

Telefon: 0765 - 384117 E-post: johan.olofsson@zenergy.se
Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 nov 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av
bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets
patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och
kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av
fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom
energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och
ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340,
info@zenergy.se, www.zenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zenergy/r/delarsrapport-zenergy-ab--publ--jan...
https://mb.cision.com/Main/13272/2970017/1148319.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.