Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-27

Zenergy: Extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti

Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallar till extra bolagsstämma
att hållas tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00 på Elite Stora
Hotellet, Hotellplan i Jönköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.
Kallelse
Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen i sin helhet återfinns på bolagets hemsida,
www.zenergy.se. Kallelsen skickas, utan kostnad för mottagaren, till
aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Sådan begäran kan
framställas till Zenergy AB (publ) per post eller e-post på samma
adress och e-postadress som anges för anmälan till årsstämman.

Registrering och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen
den 23 augusti 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till
bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den
23 augusti 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Zenergy AB
(publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd eller per e-post till
aktieforum@zenergy.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-
eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuella biträden (högst två), namn och
personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer
avseende eventuell ställföreträdare. Ombud samt företrädare för
juridisk person ska inge relevanta behörighetshandlingar före
stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 23 augusti 2017
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 23 augusti 2017.

Göteborg i juli 2017
Zenergy AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Olle Magnusson - VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 - 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenergy/r/extra-bolagsstamma-i-zenergy-ab--pub...
http://mb.cision.com/Main/13272/2319036/704773.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.