Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Zenergy genomför nyemission på 23 miljoner kronor (forts)

(Tillägg: fler detaljer i hela nyheten)

Modulbostadsbolaget Zenergy har beslutat genomföra en företrädesemission av
aktier och teckningsoptioner. Bolaget kommer vid full teckning att
tillföras 23 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt
utnyttjade av teckningsoptioner ytterligare 46 miljoner kronor. Det framgår
av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden är i huvudsak avsedd för marknadssatsningen som främst
omfattar implementering av bolagets nya affärsområde Zenergy ZIP-lokaler
för uthyrning. Efterfrågan av tillfälliga lokaler i modulform är mycket
stor. Marknadspotentialen påverkas positivt och
till stor del av kommunernas behov av förskolelokaler, skollokaler och
andra offentliga lokaler.

Ytterligare en faktor som driver den allmänna marknadsutvecklingen är den
rådande och förväntade efterfrågan som uppkommit på grund av det stora
behovet av olika utbildningar av nyanlända. Kommuner önskar hyra modulerna
på 3-5 år med möjlighet att förlänga hyrestiden.

Zenergy har för att möta denna kraftigt växande efterfrågan för uthyrning
av lokalmoduler bildat ett uthyrningsbolag med ambitionen att bygga upp en
egen uthyrningsverksamhet och etablera samarbeten med marknadsaktörer.

Villkoren i nyemissionen innebär att fem befintliga aktier ger rätt att
teckna två units. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri
teckningsoption TO 1. Teckningskursen är 6 kronor per unit. En
teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under juni 2018 till
lösenkursen 12 kronor per aktie.

Zenergy kommer vid full teckning av nyemissionen att tillföras 23 miljoner
kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjade av
teckningsoptionerna ytterligare 46 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 maj och
aktien handlas exklusive teckningsrätt den 17 maj. Teckningstiden löper
från den 23 maj till 8 juni. Nyemissionen är garanterad till 60 procent
genom garantiförbindelser.

Garanterna av nyemissionen kommer genom avtal erhålla arvode i form av
kontant betalning motsvarande 8 procent av garanterat belopp eller i form
av units motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Givet ett
garantibelopp om 13,8 miljoner kronor uppgår arvodet vid kontant betalning
till 1,10 miljoner kronor alternativt ersättning i form av units till ett
värde av 1,38 miljoner kronor. Om ersättningen sker i form av units
motsvarar det 230.000 aktier och 230.000 teckningsoptioner.

Därtill kommer en del av arvodet till Zenergys finansiella rådgivare i
nyemissionen att erläggas i form av ersättning i units uppgående till ett
värde om 276.000 kronor vilket motsvarar 46.000 units.

Zenergy kan därmed sammantaget komma att emittera upp till 4,11 miljoner
aktier och lika många teckningsoptioner, givet av nyemissionen fulltecknas
och att garanterna tar sin ersättning i form av units. Ersättningen
motsvarande kostnaden för emissionsgarantin kommer i det fall att
emissionen blir fulltecknad att ske som en riktad emission.

Vidare har Zenergy med anledning av nyemissionen beslutat att tidigarelägga
publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet till den 16 maj.

Göteborg Corporate Finance är i samråd med G&W Fondkommission finansiell
rådgivare till Zenergy vid nyemissionen. Aktieinvest är emissionsinstitut.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.