Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-10

Zenergy: Zenergy ansöker om en företagsrekonstruktion

Med hänvisning till pressmeddelandet som publicerades den 12 december
2018 beträffande Zenergy ABs finansiella situation informerar
styrelsen härmed att arbetet med att tillförsäkra en
brygg-finansiering inte lyckats inom den tid som stått till buds. Med
anledning därav avser Zenergy att ansöka om företagsrekonstruktion i
syfte att få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att stärka
bolagets kapitalbas och lösa betalningsförmågan på lång sikt. Vidare
informerar styrelsen om att i enlighet med ABL 25kap, 13§ har Zenergy
ånyo uppdaterat underlagen för fastställande om behov av upprättande
av en kontrollbalansräkning, KBR, föreligger. Bolagets revisor har
granskat dessa underlag och det finns inget som tyder på att det egna
kapitalet inte är intakt. Därför föreligger ingen reell situation för
upprättande av en kontrollbalansräkning.

Zenergys utveckling de senaste åren som en följd av marknadens tydliga
intresse för Bolagets produkter, har emellertid varit
kapitalkrävande, vilket nu resulterat i betalningssvårigheter som
måste hanteras. Bolagets betalningssvårigheter innebär att skulder
inte kan betalas i den takt de förfaller till betalning. Det innebär
dock inte att Bolagets ledning även gör bedömningen att
betalningsoförmågan är bestående på sätt som innebär obestånd. För
närvarande är det inte möjligt för Bolaget att finansiera
verksamheten genom externa tillskott av kapital men avsikten är att
finna en sådan finansieringslösning under rekonstruktionstiden.

Styrelsen kommer att förstärkas under 2019 med specifik branschkunskap
genom att nedan personer adjungeras in i styrelsearbetet intill
ordinarie årsstämma den 6 maj 2019;

-Stefan Attefall, fd. Bostadsminister med bred anknytning inom
branschen

-Johan Lind, fd. VD Hökerum Fastigheter AB, representerar Hökerum
Gruppen

-Christian Brännström, med erfarenhet från ledande befattningar inom
industriell husbyggnation

Vi har en stark tro till att med den kapacitet och erfarenhet vi
förstärker styrelsen med kommer att ge det nödvändiga stöd som krävs
inför utveckling av bolaget under 2019 och framåt.

Styrelsen Zenergy AB (publ)

För mer information kontakta:
Johan Olofsson - tf VD, Zenergy AB (publ), Telefon: 0765 - 38 41 17,
E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 januari 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av
bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets
patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och
kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av
fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom
energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller
för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017
tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och
K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt ca 700 MSEK under en
femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding
AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första
byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid
slutbesiktning.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stock Market är ZENZIP och
ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340,
info@zenergy.se, www.zenergy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenergy/r/zenergy-ansoker-om-en-foretagsrekons...
https://mb.cision.com/Main/13272/2715632/974915.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.