Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Zenergy: Zenergy erhåller 0,5 MSEK i Vinnova-stöd för kommersialisering av energieffektiva bostäder med bolagets ZIP-Ele...

Zenergy har erhållit 0,5 MSEK i bidrag från statliga Vinnova för
kommersialisering av energieffektiva så kallade
nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets patenterade och
varumärkesskyddade ZIP-Element. Uppförandet av prototypbostäder
planeras till det första kvartalet 2018. Marknaden för
nära-nollenergi-bostäder väntas växa kraftigt då samtliga nya
byggnader inom EU måste klara av dessa stränga energikrav från och
med 2021.

- Det är glädjande att Vinnova ser de stora fördelarna med vårt
ZIP-Element, som möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktion av
bostäder och andra byggnader i enlighet med mycket högt ställda krav
på isoleringsförmåga, brandskygg och fuktresistens, säger Zenergys vd
Olle Magnusson.

Bolaget siktar på att erhålla CE-märkning för sitt ZIP-Element under
2017, och har tidigare under året uppfört energieffektiva bostäder i
både Sverige och Norge. Under 2018 planeras byggnation av de första
nära-nollenergi-bostäderna för att därefter skala upp tillverkningen
i enlighet med de erfarenheter som erhålls från dessa
prototypbostäder.

- Om uppförandet av våra prototypbostäder faller väl ut räknar vi med
att kunna leverera 30-35 serietillverkade nära-nollenergi-bostäder
under 2018. Därefter kommer vi att kunna skala upp produktionen
betydligt. I takt med att vi närmar oss 2021, då samtliga nya
byggnader måste vara nära-nollenergi-klassade enligt det nya
EU-regelverket, förväntar vi oss en kraftigt ökande efterfrågan,
säger Olle Magnusson.

Enligt Boverket är bostadsbristen i Sverige så omfattande att det
behövs 70 000 nya bostäder per år fram till och med år 2025. Behovet
är störst av mindre lägenheter med förhållandevis låga hyror, ett
segment som passar synnerligen väl för bostäder baserade på Zenergys
teknologi.

Om Zenergys ZIP-Element

Zenergys patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element utvecklas för
att följa framtidens byggstandarder och har mycket hög
isoleringsförmåga kombinerat med branschledande brandklassning
(EI60/A1). Det är dessutom mycket fuktresistent. Konstruktionen
består av en högisolerande PIR-kärna som är laminerad med
högkvalitativa magnesiumoxidskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i
sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement, vilket gör att det går
mycket fort att uppföra en brandsäker och fuktresistent byggnad utan
köldbryggor.

Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola utvecklar bolaget även en
prototyp av ett byggelement i en träkonstruktion, WoodXZIP, för
flervåningshus som skulle kunna möjliggöra uppförandet av hyreshus
med ännu lägre klimatpåverkan. WoodXZIP är en träbyggnadskonstruktion
gjord av Zenergy ZIP-Element i en träkonstruktion med CLT, Cross
Laminated Timber (korslimmat trä) som prefabriceras. Även detta
projekt erhöll stöd från Vinnova i november 2017.

För mer information kontakta:
Olle Magnusson - VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0707 - 61 81 33
E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2017.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av
bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets
patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och
kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av
fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom
energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller
för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare
delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam
och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka
50 MSEK med förväntad leverans under 2017-2018, och dessutom har ett
ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde
under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget
med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340,
info@zenergy.se, www.zenergy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenergy/r/zenergy-erhaller-0-5-msek-i-vinnova-...
http://mb.cision.com/Main/13272/2391957/752073.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.