Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Zengun: Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2019

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget
förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050-0699) och dess
helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från
Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information
för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

ZENGUN GROUP AB (PUBL)
FJÄRDE KVARTALET
· Nettoomsättningen uppgick till 834,9 Mkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 45,6 Mkr.

PERIODEN 2019-05-24-2019-12-31

· Nettoomsättningen uppgick till 1 599,3 Mkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 78,5 Mkr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 25,0
Mkr.

ZENGUN GROUP HOLDING AB (tidigare koncern)
FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 834,9 (610,1) en ökning med 37
procent eller 224,0 Mkr.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46,1 Mkr
(29,8) motsvarande en EBITDA marginal om 5,5 procent (4,9).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 Mkr
(minus 19,3).

JANUARI-DECEMBER

· Nettoomsättningen uppgick till 2 579,6 Mkr (2 152,3) en ökning med
20 procent eller 427,3 Mkr.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 121,9 Mkr
(119,0) motsvarande en EBITDA marginal om 4,7 procent (5,5).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94,3 Mkr
(11,8).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· I oktober slöts totalentreprenadavtal med CA Fastigheter om att
uppföra en fastighet med 19 våningar samt ett gårdshus på Södermalm i
Stockholm. Totalt planeras cirka 130 bostadslägenheter som ska stå
inflyttningsklara hösten 2021.

· I oktober slöts totalentreprenadavtal med fackförbundet Vision om
en ombyggnation av förbundshuset på Kungsgatan i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

· RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett avtal om
att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö
Fastighets AB.

· Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljungberg
avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av nya handels- och
parkeringsytor.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm.
Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i
fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i
portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig
sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och
samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är
cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder
kronor. #zengunbyggerstockholm

NYCKELTAL

[image]

FINANSIELL KALENDER 2020
Årsredovisning 2019 22 april
Delårsrapport januari-mars 14 maj
Delårsrapport januari-juni 27 augusti
Delårsrapport januari-september 11 november

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Sture Nilsson, VD och koncernchef, +46 70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 07.30 CET.

VD-ord
Starkt helår och bästa kvartalet i Zenguns historia
Zengunkoncernen avslutade året starkt med ett fjärde kvartal som är
det bästa kvartalet i vår historia. Kvartalets omsättning om 835 Mkr
innebar en organisk tillväxt om hela 37 procent, samtidigt som
koncernens hellårsomsättning om 2 580 Mkr motsvarar en organisk
tillväxt om 20 procent jämfört med föregående år. Flertalet av våra
större projekt har under året varit i faser med hög produktionstakt.

Även lönsamheten är bra. Vi redovisar ett bra och stabilt
underliggande resultat med stark marginal både för kvartalet och
helåret. Det påbörjade omställningsarbetet för att stärka konceptet
inom byggservice och förbättra lönsamheten i RA Bygg har fortsatt
under fjärde kvartalet och löper även under 2020.

Vårt arbete med minskad rörelsekapitalbindning och ökat fokus på
kassaflödet har gett resultat. Vi redovisar ett tillfredsställande
kassaflöde för helåret.

Orderstocken ligger på en oförändrat stark och betryggande nivå i
fjärde kvartalet. I vårt huvudsegment som är kommersiella lokaler,
ser vi ingen avmattning i marknaden. Vi för dialoger med ett flertal
fastighetsägare som har fortsatt offensiva planer och positiv agenda.
Behovet av moderna och effektiva kontorslokaler med flexibla
lösningar och funktioner driver efterfrågan på både renovering och
nybyggnation av kommersiella fastigheter. Likaså bidrar intresset för
miljöcertifierade byggnader till marknadstillväxten.

I fjärde kvartalet tecknade vi ett så kallat fas ett-avtal med Fabege
om projektering av den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen Haga
Norra. Vi är redan etablerade i området där vi för närvarande driver
flera stora projekt med byggnation av lokaler för Bilia samt
bostäder. Det nu aktuella fas ett-avtalet avser huvudsakligen
kommersiell utbyggnad.

Vi landade ytterligare två stora uppdrag i fjärde kvartalet. Dels
bygger vi för CA Fastigheter det nya landmärket Strato på Södermalm,
ett 19 våningar högt torn med bostäder som ska stå inflyttningsklart
2021, dels ansvarar vi även för ombyggnationen av fackförbundet
Visions förbundshus på Kungsgatan i centrala Stockholm.

Jag är full av tillförsikt inför det kommande året. Vår verksamhet
står stark med en ytterligare breddad kundbas där flera nya projekt
kommer att startas upp under året.

Stockholm den 20 februari 2020

Sture Nilsson
VD och koncernchef
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zengun/r/zengun-group-ab--publ--delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/18512/3040860/1197922.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.