Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Zenicor: Delårsrapport Q3 2019-07-01 - 2019-09-30

Sammanfattning

· Omsättning för tredje kvartalet 2019 uppgick till 4 609 KSEK (4
272 KSEK)

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2019 uppgick till 65 KSEK
(- 1 820 KSEK)

· Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2019 uppgick till
0,01 SEK (- 0,32 SEK)

Kommentarer

· Omsättningen för tredje kvartalet 2019 ökade med 8 procent jämfört
med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att detta är
Zenicors bästa tredje kvartal hittills.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet var positivt, en avsevärd
förbättring jämfört med 2018 och det innebär det andra kvartalet i
rad med positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

· Den 24 september 2019 meddelade Zenicor att ett avtal har tecknats
med National Health Service (NHS) i Storbritannien gällande införande
av en effektiviserad vårdkedja med Zenicor-EKG för utredning av
patienter med hjärtklappningsbesvär. Avtalet med NHS gäller i ett
första steg fem av de totalt 25 vårdcentraler som finns inom Bradford
CCG (Clinical Commissioning Group). Fullt utbyggt beräknas avtalet
med Bradford CCG kunna ge en intäkt på £ 80 000 per år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD har ordet:

"Genombrottsaffär med NHS i England"

Det är mycket glädjande att den nya vårdkedjan för arytmiutredning som
vi utvecklat i Finland och Sverige nu har implementerats för första
gången av NHS i Storbritannien. Att Bradford CCG väljer att förbättra
sin vårdkedja för diagnos av arytmipatienter med Zenicor är ett
viktigt genombrott och ett starkt kvitto på att det vi gör ligger
helt i linje med hur NHS vill att vården ska utvecklas och
effektiviseras. Vi ser fram emot att många fler av de nästan 200 CCG
i England implementerar metoden under de kommande åren.

Vår omsättning fortsätter att öka, samtidigt som vi för andra
kvartalet i rad visar ett positivt resultat. Under 2020 bedömer vi
att den ökande tillväxten i Finland och Sverige tillsammans med NHS
fortsatta implementering av den nya vårdkedjan kommer att synas
tydligt i resultaträkningen.

Både den effektiviserade vårdkedjan och våra stora screeningprojekt
har en affärsmodell där vi får betalt för varje patient som genomgår
en utredning. Detta gör att våra intäkter kommer i takt med att
vårdgivarna genomför fler och fler utredningar av patienter,
samtidigt som våra kostnader till stora delar uppstår i ett initialt
skede, vilket tidvis kan medföra en viss ansträngning på
likviditeten. Vi har dock ett bra underliggande kassaflöde som gör
att vi på ett tillfredställande sätt kan hantera likviditeteten både
i vår operativa verksamhet liksom i de investeringar som är planerade
under 2020.

Det stora screeningprojektet SAFER i Storbritannien har genomfört och
utvärderat den första fasen och fattat beslut om att starta fas 2
vilken beräknas komma gång under första kvartalet 2020, helt enligt
plan. SAFER-projektet och Zenicor får mycket stor uppmärksamhet i
omvärlden och vi ser optimistiskt på att det startas fler
screeningprojekt med Zenicor i andra länder under 2020.

Vi ser mycket positivt på den fortsatta spridningen av den
effektiviserade vårdkedjan för arytmi-utredning samt ett fortsatt
stort fokus på screening för förmaksflimmer med Zenicor. Båda dessa
segment för tidig diagnos av hjärtarytmier kommer att accelerera
tillväxten under 2020 och ge Zenicor en ännu starkare position på
marknaden

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se

Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
www.zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning:
http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och
strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården
för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och
lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa.
Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och
artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor
arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad
specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för
arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser
kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora
screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens
största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer
information, besök: www.zenicor.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zenicor/r/delarsrapport-q3-2019-07-01---2019-...
https://mb.cision.com/Main/11647/2961978/1141724.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.