Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

Zenicor: Internationell screeningstudie med Zenicor-EKG

Stockholm 19 oktober 2016

I en stor internationell multicenterstudie, SILENCE-studien, screenas
2 000 patienter med diabetes eller hjärtsvikt för tyst förmaksflimmer
med hjälp av Zenicor-EKG i syfte att förebygga strokeinsjuknanden.
Studien kommer att genomföras av forskargrupper i Sverige, Danmark
och Österrike. Studien kommer att ge underlag till om det är lämpligt
att screena för förmaksflimmer bland dessa riskgrupper.

Den internationella multicenterstudien med Zenicor-EKG är ett
samarbete mellan Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, Hvidovre
Hospital i Köpenhamn, Danmark och Universitetssjukhuset Johannes
Kepler i Linz, Österrike. Studien kommer att screena för
förmaksflimmer hos 2 000 personer med diabetes eller med hjärtsvikt.
SILENCE-studien startar i november 2016 och förväntas presentera
resultat under 2018.

Deltagarna undersöks med Zenicor-EKG under två veckor och studien
avser ge underlag till vilka riskgrupper som är lämpliga att screena.
Tidigare screeningstudier har fokuserat på ålder som den främsta
riskfaktorn. Dessa studier har visat att det är kostnadseffektivt att
screena för förmaksflimmer hos personer som är 75 år och de nya
europeiska riktlinjerna från 2016 inkluderar screening med EKG på
personer som är 75 år och äldre. I SILENCE är patienterna yngre, från
65 år och uppåt, och studien förväntas kunna påvisa vikten av att
screena för förmaksflimmer hos patienter med diabetes och hjärtsvikt
från 65 års ålder. Personer med diabetes och/eller hjärtsvikt löper
en förhöjd risk att drabbas av stroke om de samtidigt har
förmaksflimmer.

"Med de nya riktlinjerna för screening för förmaksflimmer i ryggen ser
vi fram emot att kunna bidra med ytterligare vetenskapligt underlag
som grund för hur framtida screeningprogram ska utformas." - Helmut
Pürerfellner, Professor och studieledare Österrike

"Vi avser nu att starta den första internationella multicenterstudien
för screening för förmaksflimmer tillsammans med Österrike och
Danmark. Studien förväntas ge ett viktigt bidrag till vilka patienter
som bör ingå i ett framtida screeningprogram." - Mårten Rosenqvist,
Professor och studieledare Sverige

"SILENCE blir en av de första screeningstudierna för förmaksflimmer i
Danmark. Att studien är internationell ger ytterligare vetenskaplig
styrka. Vi hoppas kunna ge en verklig medicinsk nytta för de som
deltar och resultat som stärker det vetenskapliga underlaget för
screening ytterligare" - Ulrik Dixen, universitetslektor, överläkare
och studieledare Danmark

"Vi är mycket glada över att Zenicor-EKG valts som metod för en av
världens första multinationella screeningstudier. Vi ser ett mycket
stort värde i samarbetet med framstående forskare i flera länder
vilket kraftigt stärker vår position på den globala marknaden för
screening för förmaksflimmer och möjliggör strokeprevention för
patienter i fler länder." - Mats Palerius, VD Zenicor

Om förmaksflimmer och stroke

I Sverige drabbas 30 000 personer av stroke varje år. Minst var femte
person som drabbas har förmaksflimmer.

· 209 000 svenskar beräknas ha diagnosen förmaksflimmer. Ytterligare
cirka 100 000 har sjukdomen utan att känna till det.

· Det är viktigt att upptäcka förmaksflimmer då det bland annat kan
leda

till blodproppar som orsakar stroke. Diagnos ställs med
EKG-undersökning.

· Behandling med blodförtunnande läkemedel reducerar risken för
stroke

med upp till 70 %
· Man beräknar att cirka 6 000 personer med förmaksflimmer drabbas
av stroke årligen i Sverige, vilket motsvarar fler än 16 personer per
dag.

· Samhällets kostnader för stroke uppskattas till mer än 16
miljarder kronor årligen i Sverige.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom
arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett
system för diagnostik av olika hjärtarytmier, bland annat
förmaksflimmer, och används idag på över 300 kliniker i Norden,
Tyskland och Storbritannien. Zenicors lösning består av en handhållen
apparat (Zenicors tum-EKG) där patienten under en längre period själv
kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt
via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan
vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och
ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett
flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga
tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG, i
kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en
överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.

För mer information

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB, mats@zenicor.se,
Telefon: +46 70 561 55 64

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning:
http://zenicor.se/pressmaterial

Länk till studie på Clinicaltrials:
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02893215?term=atrial+fibrillation...)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02893215?term=silence&rank=4

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenicor/r/internationell-screeningstudie-med-z...
http://mb.cision.com/Main/11647/2104079/576939.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.