Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-02

Zenith Venture Capital I AB (publ): Zenith Venture Capital I AB (publ) offentliggör utfall av emissionen av Efterföljande ...

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Resultatet för Zenith Venture Capital I företrädesemission av
Efterföljande Vinstandelsbevis ("Vinstandelsbevisen"), för vilken
teckningsperioden avslutades den 27 september 2018, visar att inga
Vinstandelsbevis tecknats med stöd av företrädesrätt. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande 979 Vinstandelsbevis mottagits för
teckning utan stöd av företrädesrätt, vilka 979 tilldelas. Genom
emissionen kommer Zenith Venture Capital I tillföras 11.087.175
kronor före emissionskostnader, varav 9 790 000 kronor består av
betalning för Vinstandelsbevisens nominella värde och 1.297.175
kronor består av en premie som tillförs bolaget.

Genom emissionen kommer antalet Vinstandelsbevis i Zenith Venture
Capital I att öka med 979, från 15.655 Vinstandelsbevis till 16.634
Vinstandelsbevis.

De nya Vinstandelsbevisen som tecknats i emissionen förväntas bli
föremål för handel på NDX inom tio dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bladh, VD Zenith Venture Capital I AB
Tel: +46 (0)8 55 50 96 20
E-post: investera@zenithgroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 18:00 CET.

Om Zenith Venture Capital I AB (publ)

Zenith Venture Capital I AB (publ) är en alternativ investeringsfond
som investerar i uppstartsbolag. Fonden har 14 portföljbolag och har
hittills investerat cirka 170 miljoner kronor.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Zenith Venture Capital I AB. Ingen åtgärd har vidtagits
och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande
till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan
till berörda personer att teckna vinstandelsbevis har endast skett
genom det prospekt som Zenith Venture Capital I AB offentliggjorde
den 14 september 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Zenith Venture Capital I AB har
registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att
registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zenith-venture-capital-i-ab--publ-/r/zenith-ve...
http://mb.cision.com/Main/17417/2633697/919832.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.