Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

ZetaDisplay AB: IDAG INLEDS SISTA NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER I ZETADISPLAY (ZETA TO 1)

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar för
innehavare av ZETA TO 1 att den sista nyttjandeperioden nu inletts. 1
teckningsoption ger rätt att teckna 1,05 stamaktier i ZetaDisplay till
teckningskurs 11,43 SEK per aktie under perioden 2 ? 30 september 2019.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 september
2019, alternativt nyttjas för teckning senast den 30 september 2019,
förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du
aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. I det fall
samtliga utestående ZETA TO 1 blir nyttjade kommer ZetaDisplay att
tillföras cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner (ZETA TO 1)

Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner på Nasdaq First North
Growth Market t o m den 26 september 2019 varefter handel med
teckningsoptionerna upphör. Teckningsoptioner som inte utnyttjats per den
30 september 2019 förfaller. Teckningsoptionerna har kortnamnet ZETA TO1
och ISIN-koden SE0008966279.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning
ske till respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga
för att nyttja dina teckningsoptioner. Du har möjlighet att teckna aktier
under perioden 2 ? 30 september 2019. För mer information och vidare
instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner,
vänligen kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare i god tid, eller besök
deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken
?Erbjudanden? eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan
om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut,
ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på ett VP-konto

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto
kommer en förtryckt anmälningssedel skickats ut postalt med en
sammanfattning av villkor för ZETA TO 1. Anmälningssedel finns även att
tillgå på ZetaDisplays hemsida (www.zetadisplay.com) och på Erik Penser
Banks hemsida (www.penser.se). Samtidigt som anmälningssedel skickas in
till Erik Penser Bank AB ska betalning erläggas enligt
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Du kan även scanna/fotografera
av anmälningssedeln och maila den till emission@penser.se.
Teckningsoptioner kan omvandlas till interimsaktier (IA) efter teckning
under perioden 2 ? 30 september 2019 under förutsättning att
anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt
datum angivet på anmälningssedeln.

Omvandling av interimsaktier till aktier sker efter registrering av
emissionen hos Bolagsverket vilket beräknas ske cirka tre veckor efter
teckningsperiodens utgång.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt anmälningssedel finns
även att tillgå på ZetaDisplays hemsida, ir.zetadisplay.com

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank -  Magnus Bäckström
Telefon: +46 (0)8 463 80 19
E-mail:  magnus.backstrom@penser.se

Ola Burmark, CFO
Telefon: +46 708-21 57 86
E-mail: ola.burmark@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för
att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget
grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i
beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en
smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar.
Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara,
installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och
tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och
sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder.
Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50
marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

 

Bilagor

* ZetaDisplay AB - anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner

* ZetaDisplay AB - Villkor teckningsoptioner

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.