Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2017

alsrapport

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-mars 2017

Stark tillväxt och resultatutveckling första kvartalet

Sverige, 2017-05-22 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

FÖRSTA KVARTALET – JANUARI-MARS 2017

- NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 76% TILL 44,7 [25,4] MSEK

- ORGANISK TILLVÄXT I FASTA VÄXELKURSER VAR 17,7%

- JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 6,6 [1,4] MSEK *)

- RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 2,6 [0,5] MSEK

- RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING UPPGICK TILL 0,05 [0,00] SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- BESLUT OM NYA FINANSIELLA MÅL FÖR VERKSAMHETEN

- BESLUT OM EN UTDELNINGSPOLICY

- LÄMNAT IN PRELIMINÄR ANSÖKAN OM NOTERING PA? NASDAQ STOCKHOLMS HUVUDMARKNAD

- AVTAL OM 5 MSEK MED BUTIKSKEDJA I NORGE

- AVTAL OM 8 MSEK MED INTERNATIONELL KUND I OSLO

- RAMAVTAL MED EN AV NORDEUROPAS STÖRSTA MODEKONCERNER

*) Exklusive kostnader för pågående listningsprocess till Nasdaq Stockholms
huvudmarknad på? 1 798 TSEK

KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN

Stark tillväxt och resultatutveckling första kvartalet

Vi har inlett året med en mycket stark tillväxt och resultatutveckling.
Omsättningen ökade med hela 76 procent under första kvartalet till 44,7 (25,4)
MSEK, vilket främst förklaras av förvärv men också en robust organisk tillväxt
om närmare 18 procent. Justerad EBITDA mer än fyrdubblades till 6,6 (1,4) MSEK
medan den justerade EBITDA-marginalen ökade till 14,8 procent (5,6), vilket
visar på ett attraktivt erbjudande och skalbarheten i vår affärsmodell.

KONSOLIDERING

Vi har som ambition att fortsätta vår tillväxtsresa och aktivt ta del i den
pågående konsolideringen av branschen i Europa. Detta kan innebära att vi
stärker vår position ytterligare med fler förvärv på den lokala marknaden där
vi finns etablerade, förvärv utanför Norden eller förvärv som breddar vårt
erbjudande och som är skalbart till övriga länder.

NYA AVTAL

Vi har under kvartalet flyttat fram vår position på den nordeuropeiska
marknaden och tecknat tre större avtal avseende leverans av Digital Signage,
bland annat ett ramavtal till en av Nordeuropas största modekoncerner, ett
femårigt avtal med ett internationellt företag samt ett femårigt avtal med en
butikskedja i Norge.

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN

I mars förstärkte vi vår nordiska organisation genom att utöka
koncernledningen. Vi välkomnar Oscar Arp, Deputy CEO & Area Manager Sweden, Ola
Saeverås, Area Manager Norway, Ben Lindgren, Vice President R&D och Johanna
Webb, Vice President Media till koncernledningen där vi nu har alla marknader
representerade.

NASDAQ STOCKHOLMS HUVUDMARKNAD

I slutet på januari lämnade vi in en preliminär ansökan om listning på Nasdaq
Stockholms huvudmarknad, efter beslut av styrelsen. Processen är igång och vi
förväntar oss ett positivt besked under året.

FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY

Inför det planerade listbytet har styrelsen fastslagit nya långsiktiga
finansiella mål för verksamheten och beslutat om en utdelningspolicy. Vår
årliga tillväxt ska i genomsnitt uppgå? till 25 procent. Bruttomarginalen ska
över tid överstiga 50 procent och rörelsemarginalen ska överstiga 15 procent
senast år 2020.

Vår utdelningspolicy innebär att utdelningen över tid ska motsvara minst 25
procent av bolagets vinst efter skatt, med hänsyn tagen till bolagets
finansiella position och soliditet. Syftet med policyn är att säkerställa att
koncernens resurser används på? ett optimalt sätt för att ge våra aktieägare en
god avkastning och våra långivare finansiell stabilitet.

Sammantaget har vi under kvartalet ytterligare stärkt vår position på? en
växande marknad med betydande potential. Vi ska utifrån från vår nordiska
plattform fortsätta expansionen samt utnyttja skalfördelar för en successivt
högre intjäning och ökad lönsamhet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som ZetaDisplay är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 08:55.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier,
med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information
finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.