Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2016

pport

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2016

EBITDA-resultat på 9,0 MSEK under året, en ökning med 88%

Tredje kvartalet – juli-september 2016

-- Omsättningen uppgick till 32,5 (20,6) MSEK
-- EBITDA uppgick till 5,1 (0,8) MSEK
-- Rörelseresultatet uppgick till 3,6* (-0,2) MSEK
-- Resultat per aktie uppgick till 0,13 (-0,06) SEK
-- Tillväxten var 58 %
-- Förvärvar ProntoTV AS i Norge
-- Tecknar avtal värt 20 miljoner kronor med Shell

Perioden – januari-september 2016

-- Omsättningen uppgick till 86,1 (70,0) MSEK
-- EBITDA uppgick till 9,0 (4,8) MSEK
-- Rörelseresultatet uppgick till 5,6** (2,1**) MSEK
-- Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,01) SEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

-- Tecknat avtal för leverans till Statoil ASA
-- Genomför företrädesemission av units på ca 10 MSEK

*) exklusive förvärvskostnader på 2,1 (0) MSEK

**) exklusive förvärvskostnader på 2,8 (0,7) MSEK

Kommentar från koncernchef Leif Liljebrunn

Omsättningen under Q3 var 32,5 (20,6) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på ca
58 % i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA-resultatet
landade på 5,1 (0,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (-0,2) MSEK och
bruttomarginalen var i kvartalet 56 % (53 %). Den förbättrade marginalen beror
på mixen mellan våra repetitiva licens- och tjänsteintäkter och
hårdvarurelaterad försäljning. Dotterbolaget ProntoTV AS är inkluderat i
koncern-konsolideringen med början från augusti månad.

Under Q3 slutförde vi förvärvet av ProntoTV AS som är den största leverantören
av Digital Signage i Norge. Förvärvet av ProntoTV ligger i linje med
ZetaDisplays tillväxtplan att framgent ha en stark tillväxt med lönsamhet.
Integrationen mellan våra verksamheter i Norge har påbörjats och vi räknar med
synergier med början under 2017. I det fall ProntoTV hade konsoliderats
proforma den 1 januari 2015 hade den nya koncernen under räkenskapsåret 2015
omsatt ca 153,6 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat på ca 20 MSEK.

Våra kunder har tagit beskedet om vårt förvärv som mycket positivt och den
sammanslagna verksamheten kommer att ha en ledande ställning med en mycket
stark kundbas. I samband med kungörandet av affären tecknades ett antal affärer
med större kunder i Norge.

Vi ser idag en ökad aktivitet på marknaden för Digital Signage. Vår
internationella närvaro och våra lösningar i teknikens framkant, kommer att
påverka vår ställning på marknaden i Europa för Digital Signage på ett positivt
sätt.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som ZetaDisplay är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2016 kl. 08:55.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier,
med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information
finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.