Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2017

pport

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-september 2017

Mycket stark utveckling och ett steg mot vidare etablering i Europa

Sverige, 2017-11-09 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

TREDJE KVARTALET – JULI – SEPTEMBER 2017

· NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 33 % TILL 43,2 (32,5) MSEK

· REPETITIVA INTÄKTER ÖKADE MED 26 % TILL 14,9 MSEK JMF FÖREGÅENDE
KVARTAL 11,8 MSEK

· JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 7,3*) (5,1*)) MSEK

· JUSTERAD EBIT UPPGICK TILL 4,3*) (3,6*)) MSEK

· RÖRELSERESULTATET (EBIT) UPPGICK TILL 2,7 (1,5) MSEK

· RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING UPPGICK TILL -0,23
(0,13) SEK

PERIODEN – JANUARI – SEPTEMBER 2017

· NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 50 % TILL 129,5 (86,1) MSEK

· JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 20,3**)(9,0**)) MSEK

· JUSTERAD EBIT UPPGICK TILL 12,8**) (5,6**)) MSEK

· RÖRELSERESULTATET (EBIT) ÖKADE TILL 4,8 (2,8) MSEK

· RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING UPPGICK TILL -0,26
(0,14) SEK

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· PRONTOTV TECKNAR AVTAL VÄRT CIRKA 5,5 MSEK MED EN DETALJHANDELSKEDJA

· SLUTFÖR FÖRVÄRV AV NEDERLÄNDSKA QYN BV

· GENOMFÖR EMISSION OM 80 MSEK RIKTAT TILL INSTITUTIONELLA INVESTERARE

· AVTAL TECKNAS MED NORDISK BANK OM REFINANSIERING AV BEFINTLIGA LÅN

*) exklusive kostnader för pågående listningsprocess till Nasdaqs Stockholms
huvudmarknad på 803 TSEK och kostnader i förvärvet och integrationen av Seasam
Oy 801 TSEK, (ProntoTV AS 2 069 TSEK)

**) exklusive kostnader för pågående listningsprocess till Nasdaqs Stockholms
huvudmarknad på 6 086 TSEK och kostnader i förvärvet och integrationen av
Seasam Oy 1 939 TSEK, (ProntoTV AS 2 831 TSEK)

KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN

"Mycket stark utveckling och ett steg mot vidare etablering i Europa"

ZetaDisplay uppvisar fortsatt mycket stark tillväxt och resultatutveckling
under det tredje kvartalet. Vi har under kvartalet breddat erbjudandet genom
att teckna avtal om att förvärva norska LiveQube. Dessutom tog vi i oktober ett
steg mot vidare etablering i Europa genom avtal om att förvärva nederländska
QYN, med verksamhet i hela Benelux-området. Sammantaget har vi under kvartalet
stärkt vår position på marknaden i norra Europa.

ÖKANDE ANDEL REPETITIVA INTÄKTER

Omsättningen ökade med 33 procent till 43,2 (32,5) MSEK, främst drivet av
genomförda förvärv. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent. Andelen
repetitiva intäkter ökade med 26 procent jämfört med årets andra kvartal, till
motsvarande drygt 34 procent av nettoomsättningen.

FORTSATT MARGINALFÖRBÄTTRING

Bruttomarginalen steg under kvartalet till 59 procent (56), understödd av en
något mer gynnsam produktmix med en högre andel licens- och tjänsteförsäljning.
Justerad EBITDA ökade till 7,3 (5,1) MSEK medan den justerade EBITDA-marginalen
steg till 16,9 procent (15,8), vilket påvisar skalbarheten i vår affärsmodell.
Resultatet har justerats för jämförelsestörande kostnader om 1,6 (2,1) MSEK
relaterade till listningsprocessen på Nasdaqs huvudmarknad och integrationen av
förvärvade Seasam.

Efter periodens utgång genomförde bolaget en refinansiering av befintliga lån.
Vi frigjorde 53 MSEK i likviditet samt sänkte räntenivån till cirka 2,0
procent. Vid utgången av tredje kvartalet 2017 uppgick motsvarande
genomsnittsränta till cirka 6 procent.

FÖRVÄRV AV NORSKA LIVEQUBE

Under kvartalet med tillträde den 31 oktober ingick vi avtal om att förvärva
LiveQube, som är Norges största leverantör av streamad och kundanpassad musik
till butiker och publika miljöer. Avsikten är att fortsätta bredda erbjudandet,
vilket affärsmässigt skapar goda möjligheter till ökad försäljning gentemot
både nya och befintliga kunder.

ETT STEG MOT VIDARE ETABLERING I EUROPA

I oktober tog vi ett steg mot vidare etablering i Europa genom ett avtal om att
förvärva nederländska QYN, som är ledande inom Digital Signage i Holland och
Beneluxområdet. QYN hade under föregående år en omsättning på cirka 55 MSEK och
ett EBITDA-resultat om drygt 10 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 89 MSEK samt
en möjlig tilläggsköpeskilling om upp till 54 MSEK. Med QYN stärker vi vår
position på den lokala marknaden i Holland samt Benelux och blir en starkare
fullservice-leverantör med internationell närvaro.

Förvärvet ligger i linje med vår tillväxtstrategi, att med god lönsamhet ta del
i branschens pågående konsolidering i Europa. Genom vår nordiska plattform kan
vi dra nytta av skalfördelar för en successivt högre intjäning och ökad
lönsamhet.

Styrelsen beslutade i samband med detta om en emission av stamaktier
motsvarande cirka 80 MSEK. Emissionen riktades till svenska och nordiska
institutionella investerare, vilket ger oss en bredare och mer stabil ägarbas.

NYA AVTAL

Vi har under kvartalet tecknat ett flertal nya avtal runt om i Norden. Bland
dessa kan nämnas en norsk aktör inom försäkringsbranschen, lokala mäklare inom
en av Finlands största mäklarkedjor med över 200 butiker och Stadium i Sverige.
Bland annat hjälper vi Stadium med att presentera kedjans e-handelserbjudande
inne i butikerna.

NASDAQ STOCKHOLMS HUVUDMARKNAD

I början av året lämnade vi in en preliminär ansökan om listning på Nasdaq
Stockholms huvudmarknad. Processen pågår och vi förväntar ett listbyte under
innevarande år.

Sammantaget har vi under kvartalet ytterligare stärkt positionen på vår
marknad. Vi har för avsikt att fortsätta expandera på både nya och befintliga
marknader, samt att utnyttja skalfördelar för en successivt högre intjäning
samt ökad lönsamhet, och därmed nå våra finansiella mål.

Malmö i november 2017

Leif Liljebrunn VD och Koncernchef

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades,
genom Leif Liljebrunns försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl.
08.50.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden.

Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge,
Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ First
North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer
information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.