Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

ZetaDisplay: ZetaDisplay beslutar om riktad emission av stamaktier för finansiering av förvärvet av QYN BV

ZetaDisplay AB (publ)
Förändringar i aktiekapital och röster

ZetaDisplay: ZetaDisplay beslutar om riktad emission av stamaktier för
finansiering av förvärvet av QYN BV

Sverige, 2017-10-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Sammanfattning

Som offentliggjordes den 24 oktober 2017 har ZetaDisplay AB (”ZetaDisplay”
eller ”Bolaget”) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i nederländska QYN
BV (”QYN”) till en köpeskilling om 82,3 MSEK. För att finansiera förvärvet har
styrelsen i ZetaDisplay idag, den 25 oktober 2017, med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 22 maj 2017, beslutat om emission av högst 5 176 000
stamaktier motsvarande högst cirka 80 MSEK.

Den riktade emissionen

Emissionen om motsvarande högst cirka 80 MSEK sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets svenska och
nordiska institutionella investerare. Teckningskursen i den riktade emissionen
uppgår till 15,50 SEK. Fastställandet av teckningskursen i den riktade
emissionen har skett dels utifrån investerarintresset i en form av
anbudsförfarande innan offentliggörandet av detta pressmeddelande, dels baserat
på kontakter med institutionella investerare samt rådande marknadsförhållanden.
Emissionen innebär en utspädning om högst cirka 26,8 procent av kapitalet och
högst cirka 27,7 procent av rösterna i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att snabbt
införskaffa kapital för genomförandet av förvärvet av QYN utan att tappa tempo
i Bolagets expansiva utveckling.

Emissionen medför att antalet stamaktier i ZetaDisplay ökar från 13 541 427
till 18 717 427, varvid det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 19 323
759 av vilka 606 332 utgörs av preferensaktier. Aktiekapitalet ökar med 5 176
000 SEK, från 14 147 759 SEK till totalt 19 323 759 SEK.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till ZetaDisplay. Fredersen
Advokatbyrå är legal rådgivare till ZetaDisplay i samband med den riktade
emissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband
med den riktade emissionen.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 oktober
2017 kl. 08.00.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland
och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på Nasdaq First North Premier, med
kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns
http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och
butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik
och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital
butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del
av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för
att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om
lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för
smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden.
Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans
kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på
de digitala bildskärmarna.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.