Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-10

Ziccum AB: Ziccum AB lämnar in patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering.

Huddinge, 10 januari 2019. Ziccum AB (publ) meddelar idag att bolaget
efter att framgångsrikt ha avslutat den inledande utvecklingsfasen,
nu har inlämnat en patentansökan avseende temperaturstabil
formulering av Adenovirus baserad på bolagets teknologi för att torka
biologiska läkemedel. För närvarande pågår utveckling av
Adenovirusbaserade vacciner mot Malaria, Ebolavirus,
hjärnhinneinflammation samt HIV - sjukdomar som årligen drabbar långt
över 100 miljoner människor.

I sin strävan att kunna vaccinera en så stor del av världens
befolkning som möjligt utan dyrbara och komplicerade kyltransporter,
är det ett krav från WHO att vacciner ska tåla 40oC under minst tre
dagar för att erhålla en så kallad CTC-status (Conrolled Temperature
Chain)(1).

Ziccums har framgångsrikt avslutat den inledande fasen avseende
utveckling av en temperaturstabil formulering av Adenovirus. Ziccums
formulering tål lagring i (minst) en vecka i 40oC utan förluster och
möter därmed WHOs krav för CTC status. Ziccums formulering är enligt
bolaget unik och kan möjliggöra en betydande ökning av människor som
kan vaccineras. Baserat på detta har en patentansökan inlämnats.

"Baserat på Ziccums teknik LaminarPaceTM utvecklar bolaget torra
formuleringar av biologiska läkemedel. Det är en komplicerad process
och det är en betydande milstolpe för oss när vi nu kan lösa en
uppgift ingen hittills lyckats med och som vi nu söker patent för. Vi
kan torka och lagra Adenovirus i en vecka i 40oC, som vid
tillsättande av sterilt vatten uppvisar ett opåverkat och intakt
virus. Detta är världsunikt och kan komma att spela en stor roll på
en vaccinmarknad som uppgick till 18 miljarder dollar år 2017, med en
förväntad tillväxt till 25 miljarder 2021 (2). I dagsläget pågår det
kliniska utvecklingsprogram där Adenovirus används avseende vaccin
mot bland annat Malaria, Ebolavirus, hjärnhinneinflammation samt HIV.
Detta är sjukdomar som drabbar långt över 100 miljoner människor
varje år, där Ziccums torra formulering skulle möjliggöra att antalet
människor som kan vaccineras skulle mångdubblas. Adenovirus används
även inom genterapi, där över 500 kliniska genterapiförsök (3) pågår
samt även behandling av cancer, bl.a. av solida tumörer som
bröstcancer, lungcancer bukspottscancer samt prostatacancer.
Sammantaget indikerar Ziccums unika formuleringsteknologi bolagets
medicinska - och därmed kommersiella - potential", säger Göran
Conradson, VD.

Den torra formuleringen ("pulvret") som genereras med Ziccums
teknologi LaminarPaceTM, löses snabbt upp vid tillsättning av sterilt
vatten varefter vaccinering eller behandling kan utföras. Vidare
konstateras i resultaten som ligger till grund för bolagets
patentansökan att det pulver som genereras har sådana egenskaper att
det potentiellt kan komma att användas för vaccinering via inhalation
(inandning), vilket ytterligare skulle öka antalet människor som kan
vaccineras eller behandlas då vatten och sprutor inte skulle behövas.

1.
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/

2. Global Data, 2018

3. The Journal of Gene Medicine Clinical Trial
(http://www.abedia.com/wiley/vectors.php)

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709 61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum

Baserat på bolagets patenterade teknologi LaminarPaceTM, utvecklar
Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och
vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid
temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar
medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi
LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på
befintliga - såväl som öppna nya - marknader. Ziccums aktie är
upptagen till handel på Spotlight Stockmarket. www.ziccum.com

Denna information är sådan information som Ziccum AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 januari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ziccum-ab/r/ziccum-ab-lamnar-in-patentansokan-...
https://mb.cision.com/Main/17483/2714908/974566.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.