Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Ziccum AB: Ziccum AB (publ) meddelar att idag inleds teckningstiden för Bolagets emission av units i samband med planerad n...

STOCKHOLM, SVERIGE - 19 september, 2018. Ziccum AB (publ) ("Ziccum")
har sedan tidigare godkänts för notering på Spotlight förutsatt att
lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens
ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission
inleds idag och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första
handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 oktober 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets
(www.ziccum.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och
Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Kort beskrivning av Ziccum

Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets
patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av
produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan
Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter
från försäljning av licenser till den nya beredningsformen.

Ziccums vision är att erbjuda säkra och effektiva läkemedel i alla
miljöer och situationer över hela världen och att minimera dyr och
opraktisk kyl- och frys transport och förvaring.

Teknologin har validerats under lång tid i ett stort antal studier och
är applicerbar på såväl befintliga som nya läkemedel under
utveckling.

>95% av alla traditionella läkemedel (s.k. småmolekyler) är
formulerade i torr form, tex som tablett eller pulver. För biologiska
läkemedel är motsvarande siffra knappt 20%. Detta beror till stor del
på de biologiska preparatens känslighet mot extrema temperaturer
vilket i sin tur utesluter användning av traditionella
torkningsmetoder (sprej- eller frystorkning).

Ziccums affärsmodell bygger på att utvärdera och validera torra
beredningar av biologiska läkemedel och därefter ingå partnerskap med
större läkemedelsbolag. Intäkter genereras genom milstonesbetalningar
och royalties när en ny beredningsform lanseras på marknaden. Ziccum
skapar värde för sina kunder genom att erbjuda en mer stabil
beredningsform med längre hållbarhet och enklare förvarings- och
transportkrav. Detta ger en konkurrensfördel, kostnadsbesparing och
möjlighet att adressera fler och större marknader. Nya
beredningsformer kan dessutom skyddas av nya patent så att
konkurrensfördelen består över tid.

Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences som
framgångsrikt noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i september
2017.

VD Göran Conradson kommenterar

-"Ziccum är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas men vi har en
teknik och en metod som har utvecklats under lång tid och validerats
i flera projekt. Vi fokuserar på en marknad (biologiska läkemedel) på
stark frammarsch och där historien, trenderna och behoven tydligt
talar för värdet av att kunna framställa produkter i torr form men
där de tekniska lösningarna för att göra detta har saknats."

-"Att notera Ziccum på Spotlight är en spännande utmaning. En notering
möjliggör för oss att kunna driva våra planer för kommersialisering
vidare med mer resurser och därmed högre fart."

Noteringsemissionen i sammandrag

- Teckningstid: 19 september - 3 oktober 2018

- Teckningskurs: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.

- Emissionsvolym: högst 3 000 000 units. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 1 901 141 units, motsvarande 10 MSEK.

- Unit: En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 10 SEK under perioden 1-31 december 2019.

- Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 1 unit för de som tecknar med stöd av företrädesrätt och minst 1 000 units för de som tecknar utan stöd av företrädesrätt.

- Värdering (pre-money): Cirka 15,8 MSEK

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer Ziccum att delta i
informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner. I nuläget är följande tillfällen inbokade (fler kan
tillkomma):

- Göteborg, aktiedagen 24 september

- Stockholm, investerarkvällen, 25 september

- Malmö, aktiedagen 26 september

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med
emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor om anmälan och teckning:

Aqurat Fondkommission AB

Tel: 08 - 684 05 800
Fax: 08 - 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se (http://www.aktieinvest.se/)

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)

Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets
patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av
produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan
Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter
från försäljning av licenser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ziccum-ab/r/ziccum-ab--publ--meddelar-att-idag...
http://mb.cision.com/Main/17483/2620812/911487.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.