Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Zinzino: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Zinzino AB (publ)

Starkt ökad tillväxt inom Health segmentet som nu motsvarar över 80 %
av produktförsäljningen ger ökad vinst i Q1.

FÖRSTA KVARTALET, Q1 2016, (jämfört med samma period föregående år,
2015)

· Totala intäkter uppgick till 112,6 (111,2) mSEK vilket motsvarade
en försäljningstillväxt på +1% (+44%).

· Produktsegmentet Health ökade med 16% till 76,7 (65,9)mSEK vilket
motsvarade 68% av de totala intäkterna. Produktsegmentet Coffee
uppgick till 15,4 (21,5)mSEK och minskade med 29% samt bidrog med 14%
till de totala intäkterna.

· Bruttovinsten uppgick till 41,1 (36,7) mSEK och
bruttovinstmarginalen uppgick till 36,5% (33,0%). Den förbättrade
bruttovinsten förklaras av sänkta kostnader för sålda varor samt den
ökade andel Health produkter i försäljningsmixen.

· EBITDA uppgick till 8,2 (8,9) mSEK och rörelsemarginalen före
avskrivning uppgick till 7,3% (8,0%).

· Resultat före skatt uppgick till 5,7 (6,5) mSEK. Resultat per
aktie före skatt uppgick till 0,18 (0,22) SEK (efter full
utspädning).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, 1 JANUARI - 31 MARS 2016

· God tillväxt inom produktsegmentet Zinzino Health och lönsamhet
genom ytterligare marginalförbättringar. Det fortsatta arbetet med
att effektivisera den egna produktionen i kombinationen med ökad
andel Zinzino Health i försäljningsmixen har förbättrat
bruttovinstmarginalerna ytterligare.

· Nytt IT-system i full drift utan störningar - projektet är
slutfört och systemet har under första kvartalet fungerat mycket bra.

· Lyckad säljstart i Tyskland under februari - redan i mars
uppvisades en försäljning på 0,8 mSEK.

· Faun Pharma redovisar positiva siffror för första kvartalet -
bolagets externa omsättning uppgick till 9,5 (9,2) mSEK vilket
motsvarade en tillväxt på 3% mot föregående år och ett nettoresultat
på 0,6 (-1,0) mSEK, vilket var bättre än väntat. Dessutom är
ISO9001-certifieringen nu officiellt klar.

· Nytt etableringskoncept för EU - under första kvartalet har
Zinzino påbörjat arbetet för ett nytt etableringskoncept för
resterande delen av EU via det svenska dotterbolaget Zinzino Sverige
AB, preliminär säljstart under andra kvartalet 2016.

KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd:
Ständiga förbättringar, ökad tillväxt och Health är centralt för vår
strategi

Första kvartalet
Vi har under första kvartalet fortsatt att arbetat hårt för att
möjliggöra våra ambitiösa mål och långsiktiga strategier. Vi ska öka
antalet kunder tio gånger mot nuvarande nivå och under år 2020 ska vi
ha en miljon kunder. För att klara det krävs det förberedelser och
hårt arbete. Men också en tydlig strategi och jag känner mig trygg
med att vi fortsätter att följa den. Jag känner mig lugn med att vi
kommer klara våra mål tack vare våra fantastiska produkter som vi nu
utvecklar och producerar i vår egen fabrik, vår starka
marknadsbearbetning där kontrollerad expansion är i fokus och ett
engagemang i vår organisation som är helt spektakulär.

Ständiga förbättringar
I det stora är jag mycket nöjd med vår utveckling under första
kvartalet. Vi ökar antalet kunder och vårt produktutbud utvecklas
ständigt och vi har många starka nyheter på väg. Vår organisation har
visat stort engagemang i vårt ständiga förbättringsarbete och våra
partners, som säljer våra produkter, har imponerat. Vi kan efter det
första kvartalet 2016 visa att vi igen har en positiv tillväxt med en
procent mot föregående år och det är helt enligt plan. Detta har vi
lyckats med bland annat tack vare vår övergång till mer lönsamma och
attraktiva produkter inom hälsa, vilket ger oss bättre marginaler,
och god kostnadskontroll internt. Jag är stolt över att vi lyckats
göra stora investeringar inom vår egen organisation, marknadsföring,
utveckling av nya koncept och samtidigt kunnat lägga stort fokus på
nya marknader, där vår lansering i Tyskland under kvartalet är ett
exempel, och att under vårt första kvartal 2016 igen har en positiv
tillväxt. Det bådar gott för framtiden.

Health
För fyra år sedan var vi ett kaffeföretag som började nosa på
produkter inom hälsa. Idag står vår försäljning inom Health för 80
procent av omsättningen och 90 procent av vår lönsamhet. Vi har under
de här åren köpt och ISO-certifierat en fabrik där vi utvecklar och
producerar våra Balance-produkter. Det ger oss full kontroll över
våra produkter och vi kan erbjuda bästa möjliga kvalitet. Det har
också gjort att vi alltid kan vara oerhört stolta över våra
Balance-produkter och vi har snabbt fått en stor kundbas som
verkligen uppskattar dem. Den stora förändring som vi då gjorde med
fokus på hälsa med våra egna Balance-produkter har nu verkligen fått
fäste och det dags för nästa steg. Vårt nya koncept kommer att
lanseras 1 juli och i vårt segment kommer det att göra ett rejält
avtryck för hela hälsobranschen för lång tid framöver, så som Apple
gjorde sitt avtryck med iPhone i mobiltelefonbranschen.

Inspire Change
Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.
Denna information är sådan som Zinzino AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 20 maj 2016.

Certified Adviser för Zinzino AB är Erik Penser bankaktiebolag
INFORMATION OM FÖRETAGET Zinzino grundades under namnet Zinzino
Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvades bolaget, dels genom
en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93%
av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino
Nordic är ett säljbolag som använder fristående distributörer som
marknadsför och säljer produkter via kommission genom så kallad
direktförsäljning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport Q2 2016 publiceras 2016-08-31

För ytterligare information:
Dag Bergheim Pettersen, CEO, Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00
Fredrik Nielsen, CFO, Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174
Bilder för fri publicering:
Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579
www.zinzino.se
Zinzino AB är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen,
representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen,
Lettland, Estland, Polen, Holland, Tyskland, USA och Kanada. Zinzino
marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino
Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående
av espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör. Zinzino erbjuder
kunderna produkter där kvalitet, miljö, hälsa och en känsla av
vardagslyx står i centrum. Zinzinos värderingar präglas av hög
kvalitet, närhet till kunden och fokus på aktiv produktutveckling.
Produkterna marknadsförs via direktförsäljning. Zinzino äger det
norska kunskapsföretaget BioActive Foods AS och forsknings- och
produktionsenheten Faun Pharma AS. Sedan år 2005 är Zinzino
generalagent för det fransk-belgiska kaffehuset Rombouts & Malongo.
Idag har Zinzino ett 90-tal anställda i koncernen. Zinzino har sitt
huvudkontor i Göteborg, en fabrik i Oslo och kontor i Oslo, Florida
samt Helsingfors.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zinzino/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-20...
http://mb.cision.com/Main/10976/2013849/518705.pdf
http://mb.cision.com/Public/10976/2013849/ad105aede7f39817.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.