Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2019

Stark försäljningstillväxt under juli; Zinzinos försäljning steg med
47% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 44%
jämfört med föregående år.

Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos
försäljningsmarknader steg med totalt 47% till 58,1 (39,6) MSEK i
juli. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 2% och uppgick till
2,9 (2,8) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 44% till
61,0 (42,4) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2019 ökade med 25%
till 408,8 (327,2) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Regioner,MSEK|19-jul|18-jul|Förändring|Ack 2019|Ack 2018|Förändring|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Baltikum | 4,1| 3,3| 26%| 30,0| 24,8| 21%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Norden | 31,5| 27,8| 13%| 217,5| 213,3| 2%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Övriga Europa| 19,9| 6,7| 196%| 118,9| 40,7| 192%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Nordamerika | 2,1| 1,8| 17%| 13,6| 11,7| 16%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Australien | 0,5| 0,0| | 2,0| 0,0| |
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Zinzino | 58,1| 39,6| 47%| 382,0| 290,4| 32%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Faun Pharma | 2,9| 2,8| 2%| 26,8| 36,8| -27%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+
|Zinzino Group| 61,0| 42,4| 44%| 408,8| 327,2| 25%|
+-------------+------+------+----------+--------+--------+----------+

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15,
intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande kl. 15.15 den 13e augusti 2019.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i
Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer
produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på
långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner,
kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive
Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120
anställda och finns på 34 marknader i Europa och Nordamerika.
Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo
och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq
First North.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zinzino/r/zinzino-ab--publ--preliminar-forsal...
https://mb.cision.com/Main/10976/2880357/1089485.pdf

Författare Cision News