Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2021

Zinzinos totala intäkter minskade med 3 % jämfört med föregående år.

Försäljningen för Zinzinos försäljningsmarknader i oktober låg på samma nivå som föregående år och uppgick till 101,2 (100,8) mSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 46 % och uppgick till 3,7 (6,9) mSEK. Sammanlagt minskade koncernen intäkterna med 3 % till 104,9 (107,7) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2021 ökade med 19 % till 1074,3 (905,9) mSEK.  

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-okt 20-okt Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 29,6 32,9 -10% 300,3 320,4 -6%
Centraleuropa 18,0 17,0 6% 180,3 142,9 26%
Östeuropa 25,6 26,1 -2% 263,4 213,5 23%
Syd- & Västeuropa 12,0 9,8 22% 114,8 67,0 71%
Baltikum 6,4 6,2 3% 58,6 55,0 7%
Nordamerika 4,7 3,8 24% 41,0 33,6 22%
Asien 4,9 5,0 -2% 64,7 24,4 165%
-Stillahavsregionen

Zinzino 101,2 100,8 0% 1 023,1 856,8 19%
Faun Pharma 3,7 6,9 -46% 51,2 49,1 4%
Zinzino Group 104,9 107,7 -3% 1 074,3 905,9 19%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com (http://www.zinzino.com)

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 16.00 den 3e november 2021.

Författare Cision