Du är här

2018-08-31

Zmarta Group: Zmarta Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ)

Detta dokument är inte ett pressmeddelande avseende erbjudandet till
aktieägarna i Insplanet AB (publ). Ett sådant pressmeddelande,
innehållande information om erbjudandet och dess villkor, har
offentliggjorts och finns tillgängligt här
(https://www.mynewsdesk.com/zmartagroup/news/zmarta-laemnar-ett-rekommend...).

Detta dokument är endast för allmän information och utgör inte ett
erbjudande, eller del av ett erbjudande, att köpa, eller en anfordran
om att lämna ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att deltaga i
något erbjudande avseende aktier i Insplanet. Investerare kan
acceptera det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktierna i
Insplanet endast baserat på den information som tillhandahålls i en
erbjudandehandling när sådan finns tillgänglig.

Detta dokument får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt,
i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
erbjudandet, distribution av detta dokument eller godkännande av
accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Zmarta Group har, genom Ceratiidae III AB, lämnat ett rekommenderat
kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB (publ), om förvärv
av samtliga utestående aktier i Insplanet till ett pris om 13,00
kronor kontant per aktie. Budet motsvarar en premie om cirka 20
procent jämfört med stängningskursen den 30 augusti 2018 och cirka 30
procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under
de senaste 30 handelsdagarna. Budet rekommenderas enhälligt av den
oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet.

Zmarta Group är en ledande digital aktör inom jämförelse av
privatekonomiska tjänster i Norden, med fokus på privatlån, bolån,
elavtal och försäkringar. Insplanet har en ledande position inom
jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via
jämförelsesajten Insplanet.com. Tillsammans skulle Zmarta och
Insplanet bli en marknadsledande digital jämförelsetjänst för
privatekonomiska tjänster i Sverige.

"Zmarta ser ett förvärv av Insplanet som en perfekt match. Zmarta och
Insplanet kompletterar varandra väl och vi är väldigt glada över att
även ledning och huvudägare i Insplanet ser denna gemensamma
möjlighet. Insplanets starka marknadsposition, spännande
produkterbjudande och erfarna ledning ger en solid plattform för
fortsatt expansion. Genom förvärvet av Insplanet så tar vi ett stort
steg för att göra Zmarta till norra Europas främsta och bredaste
digitala jämförelsetjänst för privatekonomi", säger Björn Lander, VD
på Zmarta Group.

Det totala värdet av Zmarta Groups erbjudande är cirka 176 miljoner
kronor. Budet motsvarar en premie om cirka 20 procent jämfört med
stängningskursen om 10,80 kronor för Insplanet-aktien den 30 augusti
2018 och cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga
betalkursen om 9,98 kronor under de senaste 30 handelsdagarna.

"Förvärvet av Insplanet ger möjlighet till stora synergier. Zmartas
ambition är att utnyttja den expertis som finns i båda bolagen för
att kunna erbjuda marknadens bästa produkter och tjänster. Vi kan som
ägare bidra till att ytterligare förbättra Insplanets erbjudande,
verksamhet och marknadsposition. Tillsammans skulle företagen
dessutom ha en stark grund för att ytterligare expandera
försäkringsverksamheten och växa i Finland och Norge", fortsätter
Björn Lander.

Den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet rekommenderar
enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Fyra av Insplanets största
aktieägare, som tillsammans innehar cirka 80,7 procent av aktierna
och rösterna i bolaget, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera
erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Lander, CEO
Zmarta Group

+46 736 73 18 99

bjorn.lander@zmartagroup.com

Om Insplanet

Insplanet-koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster
och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och
privatlån. Bolaget har en ledande position inom jämförelse och
förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten
Insplanet.com. Jämförelse och förmedling av privatlån, samt i mindre
omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under
varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre
verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt i
Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt
utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande
digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop.
Insplanets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold
Fondkommission är Insplanets certified adviser.

Om Zmarta Group
Zmarta Group erbjuder konsumenttjänster inom bank, försäkring och
elavtal. I företagsgruppen ingår bland annat Zmarta, Elskling,
Freedom Finance och Centum. Företaget grundades 1999 och har 200
anställda med kontor i Stockholm, Ängelholm, Helsingfors, Oslo och
Hamburg. Zmarta Group ägs av medieföretaget Bauer Media Group.

Läs mer på www.zmartagroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zmarta-group/r/zmarta-group-lamnar-ett-rekomme...
http://mb.cision.com/Main/10494/2605409/900648.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.