Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Zoomability Int AB: Bokslutskommuniké 2019 för Zoomability Int AB

Oktober-december 2019 (2018)

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 177 tkr (1.048 tkr)
· Rörelseresultat (EBIT) för perioden -2.190 tkr (-1,214 tkr)
· Avskrivningar 500 tkr (350 tkr)
· Balansomslutning 12.486 tkr (12.811 tkr)
· Soliditeten uppgick till 65 % (26 %)
· Resultat per aktie -1,14 kr (-0,22 kr*)

Januari - december 2019 (2018)

· Nettoomsättningen för perioden var 4.246 tkr (6.118 tkr)
· Rörelseresultat för perioden -6.494 tkr (-2.373 tkr)
· Avskrivningar 2.000 tkr (426 tkr)
· Balansomslutning 12.486 kr (12.811 kr)
· Soliditeten uppgick till 65 % (26 %)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var -7.290
tkr (-4.245 tkr)

· Resultat per aktie -3,25 kr/aktie (-0,16 kr/aktie)*
* I jämförelse resultat per aktie ska omvänd split 100:1 Q2 2019
beaktas, samt nyemissioner

VD har ordet

Året har varit mycket betydelsefullt för Zoomabilitys utveckling. Det
började med en nyemission 29 januari där vi tog in 5,4 MSEK för att
trygga likviditeten och göra bolaget skuldfritt. På så vis kunde vi
stärka vår balansräkning, vilket var ett steg mot den listning på
börsen som skedde 5 augusti.

Syftet med listningen på Spotlight Stock Market, och den nyemission på
8 MSEK vi samtidigt genomförde, var för att synliggöra bolaget för
både allmänhet och potentiella investerare, men också för att ta in
kapital för att kunna ta tillvara på bolagets potential.

Den lägre omsättningen och större förlusten 2019 jämfört med 2018 kan
främst förklaras av kostnader i samband med listningen, men också för
att vi inte kunde producera och leverera Zoomar under Q4. Detta
beroende på den tidigare eftersläpning som fanns i vår "supply chain"
och att det oväntat också blev extra fördröjningar i sista
produktionsledet i december.

Vi har dock stora förhoppningar på en stark tillväxt framöver. Detta
då Zoom Uphill är en väl beprövad och mycket konkurrenskraftig
produkt i segmentet för eldrivna fyrhjulingar anpassade för
rullstolsburna personer - en marknad som växer starkt varje år - och
där världsmarknader beräknas till många miljarder.

Vår viktigaste marknad är USA där vi under hösten inledde vi ett
samarbete med MacCabe Outdoor Mobility i Ohio. Syfte är att de ska
hjälpa till att bygga upp ett "ZOOM-USA" bestående av ett
återförsäljarnätverk i hela landet. Vi kommer därför under 2020 börja
adressera en betydligt större marknad i USA än tidigare. Vi kommer
dock fortsätta bearbeta de välgörenhetsfonder vi tidigare varit så
lyckosamma med, och sålt mer än 300 Zoomar till genom åren.

Vi har redan i år levererat 10 Zoomar till USA och räknar också med
god utveckling på flera andra marknader, där speciellt Italien och
Nederländerna kan nämnas. Vi har dock fortfarande mycket jobb att
göra på många av de övriga europeiska marknaderna. Det gäller främst
Tyskland och UK där vi ännu inte fått ordentligt fotfäste.

På vår hemmamarknad har vi under 2019 sålt som under 2018, men vi
räknar med en klar ökning under 2020. Dels för att vi har Zoom Uphill
registrerat som medicintekniskt hjälpmedel, vilket gör det lättare
att få den bekostad av hjälpmedelscentralerna, men också via det
intresse som finns från naturreservat och fjällanläggningar att öka
tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. Vårt
samarbete med Active Life Foundation ger oss också större synlighet
inom parasportrörelsen.

Det orosmoln vi kan se är utvecklingen av coronaviruset covid-19 i
Kina. Vår viktigaste leverantör finns där och har efter det kinesiska
nyåret ännu inte kommit igång med produktionen. Det kan i värsta fall
leda till komponentbrist för oss under andra halvan av 2020.

Vi fick dock en hel del leveranser i slutet av 2019 till vårt lager så
vi kommer kunna klara av att producera och leverera enligt plan till
efter sommaren.

För att trygga den positiva utveckling på lång sikt, som vi räknar med
under 2020 och därefter, kommer bolaget att sondera marknaden kring
möjligheten att ta in ytterligare rörelsekapital.

Pehr-Johan Fager
VD, Zoomability Int AB

För mer information
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ)

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående
fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med
funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar
alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor
uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det
är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom
konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV.
Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som
en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik
i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både
lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både
för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett
friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara
människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller
styrka i kroppen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zoomability-int-ab/r/bokslutskommunike-2019-f...
https://mb.cision.com/Main/18528/3046138/1201207.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.