Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-29

Zoomability Int AB: Zoomability Int AB:s nyemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har nu registrerat Zoomability Int AB:s nyemission som
beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den
7 juni 2019. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade
till respektive VP-konto/depå den 5 augusti 2019, vilket också är
första handelsdagen för aktien.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i
Zoomability Int AB till 2 075 194 stycken och aktiekapitalet uppgår
till 6 225 584,54 kronor.

För mer information kontakta:

VD, Pehr-Johan Fager

Info@zoomability.com

Tel. 070-920 39 61

https://zoomability.se/investor-relations

Om Zoomability Int. AB (publ)

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående
fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med
funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar
alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor
uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det
är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom
konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV.
Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som
en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik
i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både
lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både
för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett
friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara
människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller
styrka i kroppen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zoomability-int-ab/r/zoomability-int-ab-s-nye...
https://mb.cision.com/Main/18528/2871095/1083315.pdf

Författare AktieTorget News