Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Zordix AB (publ): Stämmokommuniké från årsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 7 maj 2020 hållit årsstämma i Umeå. I
samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med
framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste
beslutens huvudsakliga innehåll.

· Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagda resultat-
och balansräkning för Zordix AB (publ).

· Stämman beslutade att balansera fritt eget kapital om 16 719 000 kr
i ny räkning.

· Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Årsstämman beslutade att styrelsearvode för ledamot som inte är
anställd i Zordix skall utgå med 80 000 kr och att 140 000 kr skall
utgå till styrelsens ordförande.

· Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd
räkning.

· Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skall bestå av fem (5)
ordinarie ledamöter.

· Beslut fattades att omval sker av styrelseledamöterna Malin Jonsson,
Ludvig Lindberg och Matti Larsson, nyval sker av Stefan Lampinen och
David Wallsten och att Malin Jonsson väljs till ordförande.

· Stämman beslutade vidare i enlighet med förslag att PWC med Lars
Ekman som huvudansvarig omväljs som revisor intill nästa årsstämma
2020.

· Stämman beslutade vidare i enlighet med förslag att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket
inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av
aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av
aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången
för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

· Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning genom tillägg till §
8 att bolagsstämma kan hållas antingen där bolaget har sitt säte
eller i Stockholms kommun.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande
aktieägares samtycke.

För ytterligare information vänligen kontakta: Matti Larsson, VD,
matti@zordix.com, tel. +46 (0)70 654 9541

Om Zordix Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med
huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel
till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och
förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing?. Spelserien
inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och
snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix
utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes
Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och
Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med
arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain
King, Invictus Games har utvecklat ett 50-tal spel sedan tidigare och
arbetar just nu på ett antal nya projekt, bland annat racingdelen
till nästa Flåklypa Grand Prix. Zordix Publishing förlägger spel
utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar
globalt.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72,
är Zordix mentor.

www.zordix.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zordix-ab--publ-/r/stammokommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/17558/3106674/1243916.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.