Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Zordix AB (publ): Zordix genomför riktad nyemission om 6 MSEK till kursen 5,50 SEK och säkrar 7 MSEK i lån för spelutvec...

Styrelsen för Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "Bolaget") avser kalla
till extra bolagsstämma i Bolaget och föreslå att stämman beslutar om
en riktad kontant nyemission av 1 090 909 st B-aktier.
Teckningskursen är bestämd till 5,50 SEK. Nyemissionen erfordrar
stämmobeslut och kallelse till extra bolagsstämma utgår separat.

Nyemissionen har tecknats av ett par professionella investerare, David
Wallsten och Viktor Vallin, båda med tidigare erfarenhet inom
spelindustrin, bland annat vid noteringen av Embracer / THQ Nordic
och som delägare i Funcom.

I samband med det nyligen aviserade förvärvet av Dimfrost Studio AB
har en total finansiering om 13 MSEK för färdigställandet av spelet
under arbetsnamnet Bramble: The Mountain King ("Bramble")
skräddarsytts där den föreslagna nyemissionen utgör 6 MSEK samt lån
utgör 7 MSEK. Lånedelen har möjliggjorts genom utökat samarbete med
långivarna Norrlandsfonden, Almi och Swedbank som sedan tidigare är
engagerade i Zordix och företagets tillväxt. Lånen upptas på
marknadsmässiga villkor.

Kommentar från Zordix VD, Matti Larsson:

- "Vi har nu säkrat en grundfinansiering till spelet Bramble: The
Mountain King som säkerställer produktionen av spelet hela vägen ut
på marknaden. Vår nya studio Dimfrost kommer därmed att växa och öka
i värde inom segmentet fantasy. Som en följd av satsningen kan det
naturligt komma att ske fler investeringar och expansioner i olika
riktningar, inte minst till uppföljare och olika kringprodukter. Vi
kommer fortsatt att vara väldigt aktiva på affärsutvecklingssidan där
vi hela tiden utvärderar nya intressanta förvärv."

Teckningskursen på 5,50 SEK per aktie motsvarar en premie om ca 27
procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de tio (10)
senaste handelsdagarna. I och med nyemissionen tillförs Zordix såväl
ytterligare kapital som kompetens för att fortsätta det pågående
tillväxtarbetet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
ytterligare bredda aktieägarbasen samt att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare
likviditet kopplat till utvecklingen av Bramble.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 6549 541

Viktig information

"Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 5 november 2019 kl 08:32"

Kort om Zordix

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i
Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och
PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet
Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och
PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där
Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios, och hjälper dem
lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på
spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72,
är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zordix-ab--publ-/r/zordix-genomfor-riktad-nye...
https://mb.cision.com/Main/17558/2953647/1135661.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.