Bli medlem
Bli medlem
2017-11-10

Kallelse till Aktiespararnas kongress 2022

Program för Aktiesparanas årskongress 2022 finns här: Program 

 

Styrelsen i Sveriges Aktiesparares Riksförbund kallar medlemmarna till ordinarie årskongress lördagen den 14 maj 2022, klockan 13.00 på Scandic Star Sollentuna, Aniaraplatsen 8, 191 21 Sollentuna. Telefon 08-517 264 00. Det kommer även erbjudas möjlighet att delta i kongressen digitalt. 

 

Motioner

Motioner ska ha kommit förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 december 2021. Motioner kommer att vara tillgängliga för medlemmar på www.aktiespararna.se/var-organisation.

 

Verksamhetsberättelse med mera

En sammanfattning av verksamhetsåret 2021 presenteras i tidningen Aktiespararen nr 3/4 som kommer ut i slutet av mars 2022. I samma nummer presenteras även valberedningens förslag till årskongressen. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på www.aktiespararna.se/var-organisation.

 

Stadgeförändringar

Vid kongressen kommer ärende om stadgeförändring att behandlas. I enlighet med förbundets stadgar ska det anges i kallelsen om kongressen ska behandla en fråga avseende stadgeändring

 

Ombud

De kongressombud som utses av lokalavdelningen får en personlig kallelse och handlingarna kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar innan årskongressen. För medlemmar kommer åhörarkopior finnas tillgängliga i kongresslokalen. Enligt förbundets stadgar äger kongressombud och styrelseledamöter närvaro-, yttrande- och rösträtt, medan enskild medlem har närvaro- och yttranderätt.

 

Meddela ombud

Av lokalavdelningens årsmöte utsedda  ombud ska meddelas kansliet vie e-post senast 31 januari 2022 till lokalavdelningar@aktiespararna.se.

 

Aktiespararna värvar om din hälsa och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att formen för kongressens genomförande kan komma att ändras i ett senare skede. Var därför uppmärksam på eventuella förändringar som kommuniceras av förbundet.