Bli medlem
Bli medlem
2017-11-10

Kallelse till Aktiespararnas kongress 2023

Kallelse till Aktiespararnas årskongress 2023

Styrelsen i Sveriges Aktiesparares Riksförbund kallar medlemmarna till ordinarie årskongress lördagen den 6 maj 2023 klockan 13.00 på Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm. Telefon 08-676 98 00.

 

Motioner 

Motionerna kommer att vara tillgängliga för medlemmar på aktiespararna.se/om oss.

 

Verksamhetsberättelse med mera

En sammanfattning av året 2022 presenteras i tidningen ­­Aktiespararen nummer 3 som kommer ut i slutet av mars 2023. I samma nummer presenteras även valberedningens förslag till årskongressen. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på aktiespararna.se/om oss

 

Ombud

De kongressombud som utses av lokalavdelningen får en personlig kallelse och handlingar kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före årskongressen. För medlemmar kommer åhörarkopior finnas tillgängliga i kongresslokalen.  Enligt förbundets stadgar äger kongressombud och styrelseledamöter närvaro-, yttrande- och rösträtt, medan enskild medlem har närvaro- och yttranderätt.

 

Meddela ombud

Av lokalavdelningens årsmöte utsedda ombud ska meddelas kansliet via e-post senast den 6 mars 2023 till lokalavdelningar@aktiespararna.se