Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-05-13

På väg mot miljardmarknad 2023

Med positiva toplineresultat från en fas II-studie för behandling av den sällsynta sjukdomen hypotalamisk fetma och en planerad fas IIb/III-studie för Prader-Willis före årsskiftet är allt upplagt för en händelserik period för Saniona framöver. Nu är siktet inställt på de dubbla målen att ta utvecklingen av Tesomet till marknaden och bygga upp bolagets närvaro i USA.

Sedan Saniona bildades 2011 har bolaget ställt in siktet på att bli ett internationellt biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av egenutvecklade produkter för behandling av sällsynta sjukdomar med stora, icke tillgodosedda medicinska behov.

Bolaget har idag fyra program under klinisk utveckling, och i april i år presenterade bolaget positiva data från sin 24-veckors dubbelblinda Fas II-studie med Tesomet vid hypotalamisk fetma. 21 patienter fick Tesomet eller placebo och följdes upp för säkerhet, tolerabilitet och effektmått.

”Studiens topline-resultat var positiva och visade att Tesomet är säkert och tolereras väl, med statistiskt signifikanta förbättringar av kroppsvikt, midjemått och glykemisk kontroll efter behandling med Tesomet”, säger Rami Levin, vd på Saniona.

Saniona har även ett program där Tesomet används för behandling av Prader-Willis syndrom, som även det passerat en viktig milstople med positiva resultat i en fas IIa-studie, Nu väntar ett pre-IND-möte med amerikanska FDA under andra kvartalet och målet är att kunna påbörja en fas IIb/III-studie före årsskiftet. 

Även om behandlingarna vänder sig till sällsynta sjukdomar, så är marknadspotentialen betydande.

”Både hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom är sjukdomar där det idag saknas godkänd medicinering. För båda indikationerna uppskattar vi att den kombinerade marknadspotentialen uppgår till över två miljarder dollar, men vi skulle behöva en närmare kartläggning av marknaden för att styrka siffrorna. Om allt löper på utan problem så räknar vi med att kunna ta en produkt till marknaden 2023”, säger Rami Levin.

Läs mer

Under 2019 utvärderade och uppdaterade Saniona sin globala strategi med målet att skapa ett helt integrerat läkemedelsbolag med en klinisk utvecklingsorganisation fokuserad på sällsynta sjukdomar, med planer för kommersialisering. Det innebar också att man beslutade att bygga upp en fullfjädrad organisation i USA, som är en särskilt viktig marknad när det gäller behandling av sällsynta sjukdomar. Därför blev också rekryteringen av Rami Levin ett naturligt steg då han bidrar med en gedigen erfarenhet av att kommersialisera behandlingar för sällsynta sjukdomar, senast i rollen som vd för det amerikanska dotterbolaget till det i Sverige börsnoterade SOBI, där han byggde upp deras USA-verksamhet och tiodubblade omsättningen på mindre än sex år.

De förväntade investeringarna för att utveckla Tesomet för Prader-Willis och hypotalamisk fetma är jämförelsevis små och efter bolagets emission i januari 2020 kan optionsinnehavare av TO 1 nu utnyttja dessa teckningsoptioner för att teckna nya aktier, vilket väntas tillföra Saniona upp till cirka 37 MSEK före emissionskostnader.

Sanionas strategiska prioriteringar, och det pengarna från emissionen väntas användas till, är att bygga upp kapacitet för att stödja klinisk utveckling i sen fas, att utveckla och erhålla marknadsgodkännande för Tesomet i USA och Europa, att stärka bolagets ställning och närvaro i USA, att utveckla minst en läkemedelskandidat internt utifrån bolagets unika jonkanalsplattform och att fortsätta dra nytta av bolagets ledande ställning inom forskning om jonkanaler genom strategiska partnerskap och licensieringsavtal med andra läkemedelsbolag.

Läs mer på Analysguiden

EMISSIONEN
wysiwyg_image

Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 479 742 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader.
  • Nyttjandeperiod: 11-25 maj 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner är 20 maj 2020.
  • Antal nu utestående aktier i Saniona: 29 412 519.

Läs mer

Annons
Publicerat: 2020-05-13

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.