Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-23

Grundskola i Fonder

wysiwyg_image

Du som sparar i fonder behöver inte lika mycket kunskaper om börsen som aktiespararen. Strategin för placeringar, utdelningar och ställningstagande till eventuella emissioner sköts av fondförvaltaren.

 

Nackdelen är att fondernas värdeutveckling oftast följer index. Chansen med snabba klipp i en aktiefond är små, men på lång sikt har du goda chanser till en bra avkastning.

 

Vad är en fond?

En fond beskrivs enklast som en portfölj av värdepapper, till exempel aktier. Fonden ägs gemensamt av alla som köpt en andel i fonden. Fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter placeringar och administration.

 

Precis som för aktier kommer fondens tillväxt från två delar. Utdelningen kommer oftast en gång om året och återinvesteras ofta i nya fondandelar. Den andra delen är kursvinsten som kommer dig till godo när du säljer dina andelar.

 

Utdelningens storlek varierar mellan olika fonder och är beroende av hur framgångsrik fonden varit under året. Kursvinsten kan vissa år vara hög, andra år kan den till och med sjunka. Men på lång sikt är fonder ett bättre alternativ för sparpengarna än till exempel banksparande.

 

Enklast blir det om du samlar dina fonder på ett ställe, en depå eller ett fondkonto hos en bank eller fondkommissionär. De flesta större aktörer på marknaden inser att det inte bara går att erbjuda de egna fonderna. Numera kan du alltså handla ur ett stort utbud av fonder på en och samma plats.

 

Du köper andelar i fonder genom att sätta in pengar till depån/fondkontot och kan sedan välja i vilken fond du vill köpa andelar. Det kan vara smidigt att sätta upp en automatisk överföring varje månad.

 

Genom bankernas och fondkommissionärernas webbtjänster kan du hålla ett öga på dina fonder och jämföra dem med varandra. Ta för vana att stämma av dina fonder minst en gång om året.

 

Olika typer av fonder

Det finns mängder av alternativ för den som vill spara i fonder.

 

Grovt sett kan man dela in fonder i två kategorier, räntefonder och aktiefonder.

 

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper och aktiefonder placerar i aktier.

 

Räntefonder har lägre risk än aktiefonder. De olika typerna av aktiefonder har högre risk ju mer specialiserade de är. En blandfond eller en global fond har lägre risk än en lands- eller branschfond.

 

Åtta viktiga punkter

 1. Fonder är långsiktiga placeringar

  Om du har bestämt de långsiktiga målen för ditt sparande och har en bild av vilka risker du är beredd att ta, då kan du också göra kloka fondval. Det kan vara en indexfond med långa avgifter eller ett noggrant urval av aktivt förvaltade fonder. När du väl gjort dina val, håll fast vid fonderna.

 2. Överskatta inte historisk utveckling

  Många väljer att satsa på fonder som har kunnat visa den bästa tillväxten under någon period. Detta är också ett vanligt marknadsföringsargument. Även om någon skulle kunna förutsäga utvecklingen på aktiemarknaden finns det inga möjligheter att förutspå en enskild fonds utveckling i förhållande till marknaden. Genom att studera den historiska utvecklingen av hundratals svenska och utländska fonder har man funnit att:

  -Högavkastande fonder dras ner mot genomsnittet i sin kategori

  -Fonder som gett väsentligt högre avkastning tenderar att dras ned under genomsnittet under en period

  -Tidigare lågavkastande fonder dras upp mot genomsnittet

 3. Historisk avkastning bör användas för att bestämma stabilitet och risk

  När vi placerar kapital vill vi veta vilken risknivå fonden håller. Risk i detta fall handlar om hur fondens värde varierar i förhållande till den marknad där fonden placerar. En Sverige-fond mäts mot Stockholmsbörsens OMXS-index. En fastighetsfond eller en teknikfond mäts mot andra relevanta index. För att mäta fondens risk används flera olika statistiska begrepp. Det finns flera tusen fonder på den svenska marknaden och deras värden förändras från dag till dag och ska jämföras med olika index. Det finns flera fristående bolag som hjälper dig att hitta rätt information. Morningstar, Fondstatistik och Moneymate är några exempel.

 4. Förlita dig inte för mycket på en stjärnförvaltare

  Alla vill förstås hitta en förvaltare som lyckas nå en hög avkastning under lång tid, men få fonder klarar att hålla en strålande utveckling under många år. Stjärnstatus uppnår man efter många år av framgångsrik förvaltning. Det bästa är att vara med under de år när ryktbarheten grundlades, innan förvaltaren var uppmärksammad.

 5. Se upp med fondstorleken

  Fonder kan växa sig för stora för att kunna skapa större värdeökning än de index som de har som mål att följa. Vad som är för stort är dessvärre inte helt enkelt att bedöma. En fondförvaltare som aktivt förvaltar fonden och ofta köper och säljer aktier har större nackdelar av storleken jämfört med en förvaltare som agerar mer långsiktigt. Fondens storlek påverkar också dess val av värdepapper och aktier, en stor fond har ett begränsat antal aktier att röra sig med.

 6. För många olika fonder är sämre än en indexfond

  Den som sprider ut sitt sparande i en rad aktivt förvaltade fonder kan senare upptäcka att det totala fondsparandet istället följer index. Då är det bättre att välja en indexfond istället där avgifterna är betydligt lägre.

 7. Välj fonder med låga förvaltningsavgifter

  Om två fonder är likvärdiga bör man välja den fond som har de lägsta avgifterna. Förvaltningsavgifterna tas i procent av fondens förmögenhet och minskar spararnas totala avkastning. När du jämför avgifter på olika fonder är det är inte bara förvaltningsavgiften som är viktig, vissa fonder tar också en avgift vid insättning och/eller uttag och dessa uppgifter ska också tas med i kalkylen.

 8. Det är tveksamt att betala för fondråd

  Antalet fonder växer snabbt och spararna ställs inför allt fler val. Detta har lett till att nya aktörer etablerat sig på den svenska marknaden, rådgivare som ska hjälpa dig att välja rätt fond.

 

Avgifter

Fonderna har kostnader för köp och försäljning av sina värdepapper vilket du som fondinnehavare betalar för. Varje år tar fondförvaltaren ut en avgift. Denna årliga förvaltaravgift varierar mellan olika fonder - från 0,5 procent till 2 procent - på de pengar du har placerade.

 

Eftersom det råder hård konkurrens på fondmarknaden kan det löna sig att jämföra avgifterna hos olika förvaltare och för olika fonder. En procents skillnad i avgifter gör stor skillnad om du sparar långsiktigt.

 

Eftersom fonderna äger aktier eller andra värdepapper får fonderna varje år aktieutdelningar eller ränteinkomster. Dessa inkomster tillhör spararna som ju är ägare till fonden.

 

Utdelningen från fonden kan tas ut i pengar eller i nya fondandelar. Vissa fonder, oftast de som är registrerade i utlandet, återinvesterar de utdelningar som fonden får. Vid en återinvestering ökar fondens förmögenhet och värdet på fondandelarna stiger.

 

Alla fonder som marknadsförs i Sverige har fått tillstånd av Finansinspektionen. Det är också de som övervakar fonder och fondbolag så de följer de lagar som finns. Utländska fonder som marknadsförs i Sverige har tillstånd från sitt hemland och följer de EU-direktiven. Till varje fond måste det finnas ett faktablad som är lättbegripligt och som redogör för fondens inriktning och riskprofil.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.