Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2016-03-30

Kontrollera riskerna

wysiwyg_image

Det finns två typer av risker med aktiesparande, bolagsrisk och marknadsrisk.

 

Bolagsrisk

 

En enskild aktie kan gå dåligt på börsen, det kallas för bolagsrisk. Denna risk kan man hantera genom att äga flera olika aktier. Aktiespararna rekommenderar att man ska äga aktier i 10-15 olika bolag av olika storlek fördelat på minst 5-6 olika branscher.

 

Att spara i fler aktier än 20 bolag minskar inte bolagsrisken nämnvärt, det är däremot viktigt att sprida sparandet mellan olika branscher.  Med 20 IT-aktier i portföljen har man inte åstadkommit någon riskspridning eftersom bolagen i grunden är beroende av samma faktorer.

 

Marknadsrisk

 

Den andra typen av risk handlar om att hela aktiemarknaden kan utvecklas dåligt under en period. Det är det som kallas marknadsrisk. Denna risk hanterar vi genom att ha placeringar på flera olika håll, inte enbart i aktier.

 

Hur man fördelar sitt sparande finns inget entydigt svar på, det är upp till dig själv att avgöra, men vi har tagit fram några exempel för vad som kan vara en lämplig mix.