Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-24

Strategiskola

wysiwyg_image

Många köper aktier ganska ostrukturerat. Men den som skaffar en genomtänkt strategi – och följer den – i sitt aktiesparande har större förutsättningar att lyckas än andra. Följ med från början i Aktiespararens strategiskola, som består av tre delar.

 

Del 1: Strategin avgör affärens utfall

Syftet med denna strategiskola är att du som placerare ska få en fullständig, och förhoppningsvis även lönande, strategi för dina aktieplaceringar. Denna första lektion handlar om aktieaffärens första del: köpet.

 

För många är det lätt att köpa en aktie men mycket svårare att sälja. Hur kan det komma sig? Här är några orsaker:

 • Det är trevligare att vara positiv än negativ.

Alla vill i grunden vara positiva. En köprekommendation innebär att man är positiv till marknaden – och kanske särskilt till en utvald aktie. Ingen vill egentligen vara negativ, och därför har många också svårt för att blanka aktier, trots att de kan tjäna pengar på ett kursfall.

 

De flesta analytiker förväntar sig därutöver att marknaden ska utvecklas positivt, och de får ofta utrymme i pressen. Sällan uttrycker någon förväntningar om ett dåligt år, och om någon ändå skulle göra det brukar gissningen ligga på en nedgång på 5–10 procent – trots att ett allmänt kursfall brukar bli betydligt större än så.

 • Ett köptips kan inte gå fel.

Om aktiekursen går ned får man ofta höra att ”aktier är långsiktiga placeringar” eller ”på lång sikt ser aktien bra ut”, vilket ofta är korrekt. Men då talar vi om riktigt lång sikt; på kort sikt kan ett kursfall bli synnerligen dramatiskt. Och om vi köpt en aktie på kanske 50 kronor är det inte så roligt att se den handlas till 25 kronor. Den som vill undvika större kortsiktiga nedgångar i sina aktier bör därför ha en färdig säljstrategi – redan vid köpet.

 • Köpråd är vanligare än säljråd.

Ett köpråd är lätt att ge. I affärstidningarna och på nätet finns gratis köptips när som helst. Bankens rådgivare kan också ge köptips, liksom kanske en kollega eller en granne – eller så har man snappat upp något någonstans. Ett köptips verkar man alltid kunna få, var och när som helst och av vem som helst.

 

Många påverkas av omgivningen när och om de ska köpa. De har svårt att veta vem som är värd att lyssna på och vågar inte lyssna på sig själva. Andra köper aktier baserad på en ”stark känsla”.

 

Många aktieplacerare tycker att det är alltför lätt att klicka i köprutan. En strukturerad analys kan göra köpbeslutet krångligare, men det är samtidigt ofta enda sättet för en placerare att slippa fatta svåra säljbeslut om en förväntad kursuppgång skulle vändas i motsatsen.

 

En analys innebär en kombination av fundamental och teknisk analys. Oavsett risknivå eller placeringshorisont är en strategi nyttig att ha med sig när man beger sig in på aktiemarknaden.

 

Konjunkturen påverkar konsumenternas efterfrågan på företagens produkter och därmed också den ekonomiska utvecklingen. Oro för en svag utveckling på arbetsmarknaden får folk att spara i stället för att konsumera.

 

Konjunkturen påverkar även inflationsförväntningarna och räntenivåer. Höjda räntor minskar företagens investeringar och konsumenternas benägenhet att låna för att konsumera eller köpa aktier. Ekonomin går då i stå. Men även statsfinansiella kriser kan få folk att sluta konsumera och därmed bromsa en konjunkturuppgång – även om räntorna skulle vara ultralåga, som nu.

 

Konjunkturutvecklingens kortsiktiga svängningar kommer även framöver att ha betydelse för aktiemarknaden. Det har hittills oftast varit lyckosamt att köpa aktier när det ser mörkt ut och sälja när allt ser bra ut. Men det är inte lätt för folk att köpa aktier när allt målas i svart. Några lyckas sätta sig över sin nervositet, men långtifrån alla. Och inte många kan förmå sig till att sälja sina aktier när alla är positiva …

 

I ett längre perspektiv, kanske tio år eller mer, avgör andra faktorer tillväxten i ett företag. (Den som inte har en positiv syn på dessa faktorer bör fundera på om han/hon över huvud taget ska äga aktier i ett långsiktigt perspektiv.):

 • Teknikutvecklingen
 • Nya marknader
 • Globaliseringen
 • Förtroende för banker och nationer

 

En annan väsentlig faktor för aktiemarknaden är kapitalflödet, från såväl inhemska som utländska placerare. Det externa kapitalflödet är dock flyktigt. En relativt stark tillväxt i en region eller i ett land lockar kapital, vilket ger ett positivt kapitalinflöde och stigande aktiekurser. Stort utlandsberoende innebär dock en hög risk, och redan en liten störning kan få stora följder i form av kapitalutflöde och fallande börskurser.

 

Även om konjunkturen och kapitalflödet gynnar kursutvecklingen är frågan vilken aktiemarknad som gynnas mest; Sverige är ju inte den enda marknaden att placera i, och allt fler marknader öppnas för investerarna. Risken för politiska ingrepp, statsfinanser, den reala ekonomin och branschfördelning är några faktorer som har betydelse för hur investerarna agerar.

 

Men även ”det allmänna börsklimatet” är viktigt. Är det negativt kan även en positiv resultatrapport få till följd att aktien sjunker i värde. Mycket få aktier står emot en nedåtgående trend.

 

En uppfattning om ”börsklimatet” kan man hämta från en trendanalys för att se vart börsen är på väg. Om trenden är positiv är nästa fråga hur man ska fördela sitt kapital mellan olika branscher och företag. Den svenska börsen består av främst fyra olika kategorier:

 • Tillväxtföretag (såsom IT, medicinsk teknik och nischföretag)
 • Cykliska företag (främst skog, stål, verkstad och råvaror)
 • Räntekänsliga företag (exempelvis bank och fastigheter)
 • Konjunkturoberoende bolag (främst teleoperatörer, livsmedel och läkemedel)

 

Olika faktorer påverkar respektive kategori och styr valet av aktier. Olika sektorer utvecklas kortsiktigt olika vid skilda tidpunkter, även om de allra flesta aktier stiger över tid i en uppåtgående allmän längre trend.

 

På marknaden talar man om sektorrotation, det vill säga kapitalet flyttar mellan sektorerna beroende på var i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig. Detta framgår också av nedanstående diagram, som visar utvecklingen för OMXSPI-index och några av sektorindexen på Nasdaq-OMX Stockholm sedan 1997.

 

I diagrammet syns IT-aktiernas våldsamma uppgång och fall runt 2000. Men den som 1997 köpte en fond som följer detta IT-index, och sedan behållit fonden till nu, har faktiskt förlorat pengar.

 

Där syns också den stora uppgången för energiindex i takt med oljeprisets utveckling. Den senaste starka uppgången beror på indextunga Lundin Petroleums stora oljefynd i norska Nordsjön.

 

Råvaruprisernas uppgång kan också skönjas i form av industriindexets starka uppgång till mitten av 2007 och återhämtningen 2009/2010. Indexet består av flera tunga bolag som drar nytta av främst Kinas starka efterfrågan på bland annat koppar och stål.

 

Även finanskrisen syns väl. Finansaktierna, främst banker, hade en stark uppgång fram till mitten av 2007, då de första tecknen på att allt inte stod rätt till med bolånen i USA kom. Därefter har de långsiktiga aktieägarna inte haft mycket att hurra för.

 

Den fundamentala aktieanalysen är oftast svår, eftersom en stor del av den bygger på antaganden om framtiden – som ju ingen kan förutspå med säkerhet. I en sådan analys undersöker analytikerna bland annat följande:

 • Företagsledningen: Kompetens, historiska resultat, synen på aktieägarna och strategisk inriktning.
 • Tillväxten: Marknadstillväxt och -position, vinsttillväxt.
 • Finanserna: Balans- och resultaträkningar, kassaflöde.
 • Värderingen: P/E-tal, P/S-tal, kassaflöde, utdelning, substans.

 

Ett bra företag behöver dock inte innebära att aktien också är köpvärd. Frågan man måste ställa sig är vad som kan få aktien att stiga i pris. Även om du själv tycker att den är billig behöver inte övriga aktörer på marknaden ha samma syn.

 

Den fundamentala analysen försöker förstå och förklara, beräkna och undersöka de faktorer som påverkar aktiemarknaden utifrån faktiska förhållanden för landet, branschen och företaget i fråga. Även om alla marknadsfaktorer är gynnsamma är det ändå inte säkert att aktien och aktiemarknaden stiger.

 

Den tekniska analysen, däremot, arbetar enbart med analys av själva aktiens rörelser. De tekniska analytikerna försöker förutsäga i vilken riktning marknaden eller en viss aktie ska gå, baserat på historiska rörelser och mönster. Att fundamental och teknisk analys inte är samma sak har stor betydelse, främst i ett kortare perspektiv.

 

Den tekniska analysen mäter den aggregerade psykologin på marknaden och i enskilda aktier.

 

Människan är ett flockdjur, vilket märks i vårt beteende genom att vi mycket ofta gör något bara för att någon annan just gjort samma sak och i en grupp gärna låter oss bli påverkade av andra. Detta flockbeteende kan avläsas i diagram över aktiers och olika marknaders rörelser och ger de tekniska analytikerna signaler att agera på.

 

Grundläggande är att man inte bör köpa en aktie som ligger i en nedåtgående trend, oavsett hur bra det bakomliggande företaget än ser ut. Vänta därför tills trenden har vänt. Även kortsiktiga placerare bör ta hänsyn till den längre trenden. Att handla kortsiktigt när den längre trenden är nedåtriktad leder sällan till ett bra utfall.

 

Så här kan du agera när den fundamentala och tekniska analysen för en aktie pekar åt olika håll:

 

1. Den fundamentala analysen anger köp medan trenden är nedåtriktad:

 

Avgörande är om du är lång- eller kortsiktig. Om du är kortsiktig eller vill köpa aktien så billigt som möjligt bör du avvakta. Ha aktien under bevakning tills trenden vänt. Den riktigt långsiktige kan köpa, men räkna med att kursen initialt kan falla ytterligare.

 

2. Den tekniska analysen säger köp, men flera fundamentala faktorer talar för motsatsen:

 

Köp inte aktien. Om du är kortsiktig kan du spekulativt köpa. Men ha då en hög säljberedskap genom att till exempel sätta en stoppkurs, vid vilken du säljer om aktien går åt fel håll.  n

 

Källa: "VINNANDE STRATEGI FÖR DINA AKTIEPLACERINGAR" av FREDRIK STRANDBERG och CHRISTER VEIJALAINEN 2001

 

Del 2: Stäng in vinster med stoppkurser

 

Del 3: Fatta inga beslut utan din strategi

 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.