Bli medlem
Bli medlem
2021-12-16

Vad är en fond?

wysiwyg_image

En fond beskrivs enklast som en portfölj av värdepapper, till exempel aktier. Fonden ägs gemensamt av alla som köpt en andel i fonden. Fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter placeringar och administration.

 

Precis som för aktier kommer fondens tillväxt från två delar. Utdelningen kommer oftast en gång om året och återinvesteras ofta i nya fondandelar. Den andra delen är kursutvecklingen som kommer dig till godo när du säljer dina andelar.

 

Utdelningens storlek varierar mellan olika fonder och är beroende av hur framgångsrik fonden varit under året. Kurutvecklingen kan vissa år vara hög, andra år kan den till och med sjunka. Men på lång sikt är fonder ett bättre alternativ för sparpengarna än till exempel banksparande.

 

Enklast blir det om du samlar dina fonder på ett ställe, en depå eller ett fondkonto hos en bank eller fondkommissionär. De flesta större aktörer på marknaden inser att det inte bara går att erbjuda de egna fonderna. Numera kan du alltså handla ur ett stort utbud av fonder på en och samma plats.

 

Du köper andelar i fonder genom att sätta in pengar till depån/fondkontot och kan sedan välja i vilken fond du vill köpa andelar. Det kan vara smidigt att sätta upp en automatisk överföring varje månad. Genom bankernas och fondkommissionärernas webbtjänster kan du hålla ett öga på dina fonder och jämföra dem med varandra. Ta för vana att stämma av dina fonder minst en gång om året.

Olika typer av fonder

Det finns mängder av alternativ för den som vill spara i fonder. Grovt sett kan man dela in fonder i två kategorier, räntefonder och aktiefonder.
Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper och aktiefonder placerar i aktier. Räntefonder har lägre risk än aktiefonder. De olika typerna av aktiefonder har högre risk ju mer specialiserade de är. En blandfond eller en global fond har lägre risk än en lands- eller branschfond.

Turnéplan 2022

DatumStad
5 aprilHelsingborg
6 aprilGöteborg
7 aprilVäxjö
26 aprilHalmstad
4 majSundsvall
12 septemberUppsala
11 oktoberKarlstad
12 oktoberJönköping

 

wysiwyg_image

Åtta tips till dig!

1. Fonder är långsiktiga placeringar

Om du har bestämt de långsiktiga målen för ditt sparande och har en bild av vilka risker du är beredd att ta, då kan du också göra kloka fondval. Det kan vara en indexfond med låga avgifter eller ett noggrant urval av aktivt förvaltade fonder.

2. Överskatta inte historisk utveckling

Många väljer att satsa på fonder som har kunnat visa den bästa tillväxten under någon period. Detta är också ett vanligt marknadsföringsargument. Även om någon skulle kunna förutsäga utvecklingen på aktiemarknaden finns det inga möjligheter att förutspå en enskild fonds utveckling i förhållande till marknaden.

3. Historisk avkastning bör användas för att bestämma stabilitet och risk

När vi placerar kapital vill vi veta vilken risknivå fonden håller. Risk i detta fall handlar om hur fondens värde varierar i förhållande till den marknad där fonden placerar. En Sverige-fond mäts mot Stockholmsbörsens OMXS-index. En fastighetsfond eller en teknikfond mäts mot andra relevanta index.

4. Förlita dig inte för mycket på en stjärnförvaltare

Alla vill förstås hitta en förvaltare som lyckas nå en hög avkastning under lång tid, men få fonder klarar att hålla en strålande utveckling under många år. Stjärnstatus uppnår man efter många år av framgångsrik förvaltning.

5. Se upp med fondstorleken

Fonder kan växa sig för stora för att kunna skapa större värdeökning än de index som de har som mål att följa. Vad som är för stort är dessvärre inte helt enkelt att bedöma. En fondförvaltare som aktivt förvaltar fonden och ofta köper och säljer aktier har större nackdelar av storleken jämfört med en förvaltare som agerar mer långsiktigt.

wysiwyg_image

6. För många olika fonder är sämre än en indexfond

Den som sprider ut sitt sparande i en rad aktivt förvaltade fonder kan senare upptäcka att det totala fondsparandet istället följer index. Då är det bättre att välja en indexfond istället där avgifterna är betydligt lägre.

7. Välj fonder med låga fondavgifter

Om två fonder är likvärdiga bör man välja den fond som har de lägsta avgifterna. Fondavgifterna tas i procent av fondens förmögenhet och minskar spararnas totala avkastning. När du jämför avgifter på olika fonder är det är inte bara fondavgiften som är viktig, vissa fonder tar också en avgift vid insättning och/eller uttag och dessa uppgifter ska också tas med i kalkylen.

8. Det är tveksamt att betala för fondråd

Antalet fonder växer snabbt och spararna ställs inför allt fler val. Detta har lett till att nya aktörer etablerat sig på den svenska marknaden, rådgivare som ska hjälpa dig att välja rätt fond.

Lycka till, nu kan du börja placera!