Aktiespararna

Aktiespararnas aktie - och fondportföljer

Som medlem i Aktiespararna får du tillgång till ett antal färdiga aktie- och fondportföljer. Portföljerna är anpassade efter olika behov och sparmål, De uppdateras av Aktiespararnas analytiker och finansutskottet. *Aktieportföljerna har långsiktigt haft en överavkastning jämfört med Stockholmsbörsen.

Aktieportföljer

För medlemmar • Basportföljen följer Aktiespararnas Gyllene regler: Kontinuerliga köp i lönsamma och relativt trygga aktier och med god riskspridning.

För medlemmar • En portfölj som föreslår kortsiktigt bra lägen i långsiktigt attraktiva bolag. Tempot är högt med veckouppdateringar och portföljen koncentrerad.

För medlemmar • Utdelningsportföljen vänder sig till dig som hyllar utdelningar framför kurstillväxt

För medlemmar • Småbolagsportföljen med yngre bolag med stor potential att växa i termer av både omsättning och vinst.

Fondportföljer

För medlemmar • Den Defensiva Fond Portföljen bygger på en mer försiktig syn på konjunkturen och på de globala tillväxt förutsättningarna.

För medlemmar • Vår Offensiva Fondportfölj bygger på en optimistisk syn på konjunkturen och på de globala tillväxtförutsättningarna.