Aktiespararna

Samlat innehåll: Makroanalyser

Vill du förstå den större bilden för att göra smarta investeringar? Här kan du ta del av våra analytikers insiktsfulla makroanalyser och perspektiv på globala trender, politiska händelser och makroekonomiska faktorer för att positionera dig rätt i en komplex värld.

Sveriges BNP ökade med 0,1% i februari enligt BNP-indikatorn

Nordea stänger inte dörren för ytterligare höjningar - "inflationsproblemet är inte löst"

2024 kan bli året när ekonomin vänder många hushåll - men arbetslösa och barnfamiljer förlorare

Fortsatt motvind under första halvåret 2024 - men sedan vänder det uppåt

Tillväxten stabiliseras och inflationen normaliseras i år

Återgången till högre räntor fortsätter enligt regeringen att dämpa tillväxten i ekonomin

Varnar för att gängrelaterad brottslighet riskerar skada den långsiktiga tillväxten

SCB:s konjunkturklocka visar att det råder lågkonjunktur

För medlemmar • Historien talar sitt tydliga språk - nu är det dags att köpa aktier

Spår att lågkonjunkturen blir djupare - men då sänks räntan

Svenskt BNP backade med 2,4% i årstakt i andra kvartalet

Fed kan lyckas: "Detta blir ytterligare en indikation"