Aktiespararna

Analys: Rapportvinnare och förlorare bland storbolagen

Av Peter Malmqvist
11 februari 20195 min lästid
Vilka storbolag har bäst respektive sämst utveckling i den pågående rapportperioden? De rapporter som inkommit har rangordnats både efter senaste kvartal och det senaste året. Utfall mot prognos och faktisk vinstutveckling är våra två parametrar. Hela listan hittar du i PDF-filen.

Den pågående rapportperioden har levererat en vinsstillväxt på ungefär 7 procent om vi justerar för de mest extrema bolagen i botten och toppen. Samma trend får vi om medianvärdet för populationen bildar utgångspunkt. I förhållande till analytikernas prognoser enligt SME-Infront ligger vinstsumman drygt 2 procent under, medan försäljningen växer med 8 procent och ligger därtill 1,6 procent över prognos.

Bäst prognosutfall under kvartalet

Dyker vi ner i materialet och rangordnar bolagen efter utfall mot prognos får vi stora skillnader. Ericsson hamnar i topp. Vi har mätt utfallet mot prognos och jämfört detta med helårsprognosen för 2019. Då är Ericssons utfall motsvarande 7,2 procent av helårsprognosen. Tvåa är Essity på 4,2 procent, följt av Getinge på 4,0 procent av helårsprognosen. I botten hittar vi det svängiga hälsovårdsföretetaget Orexo, med Telia och Stora Enso närmast före.

Bäst prognosutfall under helåret

Drar vi ut perspektivet och granskar prognosutfall under de senaste fem kvartalen, landar Lundin Petroleum, Tieto och SCA i topp. De har haft bäst genomsnittligt prognosutfall. Lundin har slagit prognosen med i genomsnitt drygt 6 procent av helårsprognosen för 2019, medan Tieto och SCA slagit prognoserna med i genomsnitt nästan 3 procent av helårsprognosen. I botten hittar vi Getinge, Orexo och Autoliv. Uppenbart är att Getinges senaste kvartal på ett tydligt positivt sätt avviker från de senaste fem kvartalens svaga trend.

Bäst vinsttillväxt

Mäter vi vinsttillväxt under det senaste kvartalet, landar Ericsson i topp. Med en förlust för ett år sedan på hisnande 41 miljarder kronor är det nästan omöjligt att inte hamna i topp, bara resultatet är rimligt dåligt detta kvartal. Och det är det. Inklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar krymper förlusten till 2,6 miljarder. Förbättringen är enorm och motsvarar hela årsporgnosen för 2019. MTG kommer tvåa med en förbättring på i genomsnitt 27 procent av helårsprognosen, medan SCA blir trea med 13 procent. I botten hittar vi Husqvarna, Autoliv och Telia, vilka drabbats av omstrukturteringskostnader och nedskrivningar. Dessa förklaringsfaktorer är normala när vinsten rasar.

Bäst utveckling det senaste fem kvartalen

Om vi även drar ut trenden och tittar på vinsttillväxten de senaste fem kvartalen, hamnar Ericsson i botten. Deras utveckling är unikt dålig. I topp hittar vi ännu en gång Lundin Petroleum, med en genomsnittlig kvartalsförbättring på 29 procent av 2019 års prognos, följt av Sandvik på 12 procent och SCA på 11. I botten får Ericsson sällskap med Getinge, som också redovisat fem genomsnittligt svaga kvartal, liksom Autoliv. Det är uppenbart att Getinge har en markant omsvängning under det senaste kvartalet, jämfört med årstrenden.

Och vinnaren är...

Om du vill lägga ihopp dessa fyra parametrar i en totalplacering hamnar SCA i topp. De kniper tre stycken tredjeplatser och en 19:e plats i grenarna ovan. Du ser mer exakt av den bifogade PDF:en i vilka grenar SCA är särskilt starka. Tvåa är SEB med platserna 7, 9, 10 och 11. De ligger alltså inte i topp någonstans, utan precis straxt bakom. Jämnheten är dock imponerande. Sandvik kommer trea. Här är spridningen större. Deras starkaste gren är vinstförbättringen de senaste fem kvartalen, där koncernen kniper en andra plats. Även prognosutfallet det senaste fem kvartalen är stark, medan den senaste rapporten ligger något sämre till, mer i mittfältet. Det räcker ändå för att Sandvik skall kvala in på en samlad tredjeplats.

Liksom förlorarna...

Autoliv har ofta nämnts bland de sämre bolagen ovan och kniper följaktligen bottenplaceringen. De är genomgående svaga de senaste fem kvartalen, medan den bästa grenen är det senaste kvartalets prognosutfall. Där landar bolaget i mittfältet. Före Autoliv kommer Assa Abloy, med mycket svaga placeringar i de flesta grenar och innan dem hamnar Husqvarna, som är särskilt svaga i nutid, både vad gäller prognosutfall och vinstförändring.


Och slutsatsen..?

Det är inte säkert att det kommande årets vinnare ligger i toppen av totallistan. Många placerare tycker att den absolut viktigaste faktorn är utfallet mot prognos det senaste kvartalet. Då är det Ericsson som blir kandidaten. Andra hoppas på att en vändning i vinsten skall ge storkovan och att bolagen i botten därför är de hetaste. Själv är jag dock mest intresserad av att hitta bolag i en positiv trend, nu när börsen generellt hittat vägen uppåt efter det hemska fjärde kvartalet. Därför blir bolagen på den övre halvan i totallistan, den plats där jag letar bolag till portföljen det kommande året. Baserat på detta urval och en del subjektivitet framstår SCA, SEB och att hoppas på en omsvängning (äntligen) i Getinge som de intressantaste kandidaterna.

PDF-fil för bolagsranking

Dela med dig