Aktiespararna

Analys: Svenska inflationen oroar

Av Peter Malmqvist
17 juni 20194 min lästid
Den svenska inflationen är hög, men Riksbanken tycker den är låg. Hur länge kan denna hägring bestå?

Sveriges konsumentprisindex har ökat med 2,2 procent det senaste året, medan genomsnittet de senaste två åren är 2,0 procent. Riksbankens mål år att hålla inflationen kring 2,0 procent, så då borde väl styrräntan höjas?

Nytt mått

Nja, Riksbankens uppgift är att nå prisstabilitet i ekonomin. Länge var det att konsumentprisindex skulle hållas kring 2,0 procent, men inte nu längre. Nu skall konsumentprisindex, justerat för ränteförändringar, hållas kring 2,0 procent. När räntan föll var konsumentprisindex regelmässigt lägre, ungefär 0,3-0,4 procent per år och under 75 procent av alla månader sedan 1995 har konsumentprisindex legat under. Det har lämnat plats för räntesänkningar. Nu när Riksbankens bytt mål och följer detta justerade index i stället, borde styrräntan stiga långsammare än om det gamla målet hade legat kvar.

Samma nivå

Just nu är det dock väldigt små skillnader mellan de två måtten. De senaste två månaderna har konsumentprisindex legat 0,1 procent över det justerade måttet, vilket är försumbart. Vad som är mer oroande är att den svenska inflationen ligger klart över den internationella. Jämför vi mot 11 av de större industriländerna, har dessa en genomsnittlig inflation på 1,5 procent, mot Sveriges 2,2 procent. Även om vi granskar snittet de senaste två åren ligger Sverige över, på 2,0 procent mot det internationella snittet på 1,5. Granskar vi däremot de senaste 23 åren, alltså när Riksbanken fört en fristående inflationspolitik, har den svenska inflationen legat under den internationella, med 1,1 procent mot 1,4 procent för den internationella.

Restaurangerna höjer

Mitt favoritmått på inhemskt pristryck är emellertid att granska restaurangprisernas utveckling. De ligger ständigt över den generella inflationstakten, så även idag. De senaste tolv månaderna är restaurangernas ökning 2,8 procent och de senaste två åren 3,0 procent. Även om vi räknar genomsnittet för de senaste 23 åren är ökningstakten 2,4 procent (trots att momsen sänkts), samtidigt som alltså konsumentprisindex ökat 1,2.

Inte bara indexeffekt

Störst har skillnaden varit när styrräntan fallit, vilket nog inte bara är en indexeffekt, utan även en efterfrågeeffekt. När räntan faller stiger huspriserna, samtidigt som vi får mer pengar i plånboken. Då går vi helt enkelt mer på restaurang. Särskilt tydligt var detta 2014-2015, då Riksbanken sänkte till minusränta, huspriserna exploderade och restaurangprisernas ökningstakt gick från 1,0 till 3,0 procent på 18 månader. Utvecklingen sedan 2015 visar att vi haft ett väldigt bra inhemskt pristryck.

Och slutsatsen?

Inflationen ligger på 2,0 procent. Den svenska inflationen ligger därtill klart högre än den utländska, samtidigt som mitt favoritmått, restaurangpriserna, fortsätter att indikera ett väldigt högt inhemskt pristryck. Det borde tyda på att Riksbanken höjer räntan om.., tja, säg det - för ett år sedan? När de fortfarande kan hålla minusränta trots att prisstatistiken skriker ut allt högre inflation, måste slutsatsen bli att de helt enkelt struntar i den befintliga statistiken.


De svenska restaurangpriserna ligger ständigt över inflationen. Det tyder på ett ständigt starkt inhemskt pristryck. Så även nu.

Börsanalyser

Dela med dig