Aktiespararna

Malmqvist: Det blir viktigast för börsen

Av Peter Malmqvist
15 april 20203 min lästid
Analytikernas vinstprognoser för det första kvartalet skvallrar om ett begränsat vinstfall. Viktigare för börsen blir dock bolagens uttalanden om framtiden.

Infronts analytikerprognoser för ett femtiotal börsbolag tyder på att vinsterna kommer att falla marginella 5 procent under det första kvartalet, jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Dessutom beräknas 55 procent av bolagen redovisa vinstökningar, vilket gör att medianmätningen faktiskt visar på en vinstuppgång på 4 procent.

Från vitt till svart
I toppen med tydliga vinstökningar hittar vi Essity, Assa Abloy och Electrolux, som för ett år sedan redovisade resultat som var nedpressade av omstruktureringar. I botten hittar vi Volvo, Ericsson och SSAB, där en kombination av försämrade affärsförutsättningar och omstruktureringar drar ner resultatet. Exkluderar vi bolagen i toppen och botten blir vinstminskningen inte större än 1 procent. I förhållande till den dramatik vi ser i alla länder är detta helt försumbart. Om detta vore en sann bild, vore det bara att köpa aktier för allt vad tygen håller.

Total omsvängning
Viktigast i denna kvartalsrapport blir dock vad bolagen säger om framtiden. Från att Spanien stängde in sina medborgare den 16 mars har i stort sett alla länder i Europa följ efter, liksom 41 av USA:s stater. Därtill har Indien försökt genomföra samma strsategi, vilket även gäller många länder i Sydamerika. Detta är det största bortfall av konsumtion som någonsin drabbat företagen. Det får finanskraschen att se enkel ut. Den handlade ju bara om kreditförluster och ett bankväsende på fallrepet. Nu har vi skärrade politiker, som vägrar att se de ekonomiska konsekvenserna av sina handlingar och krampaktigt håller sig fast i krigsmetaforer, om coronaviruset som den stora gemensamma fienden.

Alla drabbas
Andra kvartalet kommer därför att se väsentligt sämre ut, vilket illustreras av H&M. De lämnade en rapport per sista februari, som var en stark rapport, med stigande vinster. För andra kvartalet räknar däremot bolaget med en förlust, vilket aldrig tidigare förekommit under bolagets period som börsnoterat (sedan 1974). Denna gång drabbas nämligen konsumentvaruföretagen värst. Det är tvärtemot det normala, då den konjunkturkänsliga verkstadssektorn brukar få den första och största snytingen.

Livsnödvändiga produkter
De bolag som klarar sig bäst är de som säljer livsnödvändiga varor, till exempel livsmedelshandel och vissa hälsovårdsprodukter. Bankerna kommer nog också att klara sig ganska bra, trots att de redan nu måste ta med den nya osäkerheten i beräkningarna när de beräknar kreditförlusterna, även om kunderna inte upplever betalningsproblem. Storbankernas verksamhet är emellertid väldigt spridd och väldigt stabil, samt till stora delar inriktad på ganska säker låneverksamhet inom bostäder. Byggsektorn räddas av långa kontrakt, men där kommer en fallande orderingång att oroa. Däremot kommer osäkerheten kring kontorsfastigheter, med butikslokaler i botten att vara stor.

Och slutsatsen..?
Aldrig tidigare har uttrycket ”lugnet före stormen” passat bättre i samband med en rapportperiod. Det är det lugnet vi kommer att avläsa i de flesta av börsbolagens rapporter under det första kvartalet.

Börsanalyser

Dela med dig