Aktiespararna

Allt om skillnaden på A- och B-aktier

Funderar du på skillnaden mellan A- och B-aktier? I Aktiespararnas guide lär du dig allt om a-aktie, b-aktie, utdelning, risk, bolagsstämma och rösträtt.

Allt du behöver veta om A-aktier och B-aktier

I den här artikeln finner du en överblickbar genomgång av vilka aktieslag som finns att köpa. Det handlar primärt om A- och B-aktier och det är viktigt att komma ihåg att alla bolag inte erbjuder dessa två aktieslag, samt att andra bolag ibland erbjuder fler typer av aktier. Men vi kommer till det längre ned i artikeln.

Vad är skillnaden på en A- och B-aktie?

Skillnaden är att A-aktier har ett högre röstvärde än B-aktier. Det finns flera anledningar till varför ett bolag har olika aktieslag. Det kanske viktigaste skälet är att det ska vara möjligt för bolaget att ta in mer kapital utan att förlora sin egen makt i bolaget. Det kan till exempel handla om att grundaren av ett bolag, som äger majoriteten av bolaget via röststarka A-aktier, väljer att börsnotera sitt bolag genom att emittera mer röstsvaga B-aktier. På så vis kan bolagsgrundaren ta in nytt kapital i verksamheten, samtidigt som hen behåller sitt inflytande.

Man kan säga att själva röstvärdet ger A-aktier ett annat typ av värde än det rent ekonomiska. Om du till exempel önskar större inflytande i ett bolag och möjligheten att påverka, då är det en A-aktie du bör ha. Exempelvis kan både A- och B-aktieägare utse en ledamot i bolagsstyrelsen, men eftersom en A-aktie har större röstvärde kan det bli så att A-aktieägarnas kandidat till ledamot i bolagsstyrelsen godkänns och inte B-aktieägarnas. Förutom A- och B-aktier kan ett bolag faktiskt ha hur många aktieserier som helst. Förutom A- och B-aktier, även C- och D-aktier, och så vidare. Fastighetsbolaget Hufvudstaden och SEB är exempel på två börsnoterade bolag som har C-aktier. I dessa fall motsvarar C-aktien en tusedeldels aktie jämfört med bolagens A-aktier. Det betyder att du behöver ha 1000 C-aktier för att uppnå samma rösträtt som 1 A-aktie.

Ska jag köpa A- eller B-aktien?

Ägande av A-aktier ger dig oftast tio gånger starkare rösträtt, jämfört med en B-aktie. Om du precis har börjat att handla med aktier behöver du inte lägga alltför stor vikt vid om du handlar en A- eller B-aktie. Båda dessa aktieslag ger dig lika stor exponering mot bolaget och dess verksamhet. Är du nybörjare på börsen rekommenderar vi att du söker efter aktier som det är stor handel och som handlas till en relativt sett låg kurs. Det kan i vissa fall vara en A-aktie, men oftast brukar det vara störst omsättning i B-aktier.

Om du i den har bestämt dig för att vara delaktig i ett särskilt bolags utveckling och önskar påverka bolagets riktning bäst du kan, ja, då bör du investera i A-aktier. Det är dock värt att komma ihåg att A-aktier oftast är dyrare än B-aktier. Detta har med rösträtten att göra och makt kostar.

Har du däremot inte intresset att vara så djupt involverad i ett bolag, mer än själva ägandet av en aktie, kan B-aktier vara det bättre investeringsalternativet. Som vi nämnt ovan, har oftast B-aktier högre omsättning på börsen än A-aktier. Att köpa den aktie som har störst omsättning gör det lättare för dig att handla. Då tänker vi både på att köpa och sälja. A-aktieägare sitter oftast tryggt på sitt innehav vilket gör att handeln i vissa A-aktier inte är lika omsatt. Ett undantag kan dock vara om båda aktieslagen i ett bolag omsätter tiotals miljoner kronor dagligen. Investor är ett bra exempel på ett sådant bolag som har hög omsättning i både sin A- och B-aktie. När handeln är så påtaglig i båda aktieslagen spelar det därmed mindre roll vilken aktie du köper.

Här är två viktiga frågor du kan fundera på innan du väljer aktieslag:

  • Vilken aktie har högst omsättning?
  • Är det stor prisskillnad och varför?

Varför skiljer sig priset åt på A- och B-aktier?

Detta beror på flera olika faktorer. Man ska komma ihåg att ofta är det storägare som innehar de flesta A-aktierna i ett bolag. Som vi nämnt tidigare kan den dagliga handeln vara låg då ägarna ofta är långsiktiga och antalet aktier ofta mindre än B-aktier.

En annan faktor är inflytande. Eftersom A-aktier ger tio gånger starkare rösträtt än en B-aktie kan man säga att det är detta inflytande man betalar för i de fall A-aktien är dyrare.

Just ägandeskapet och inflytande är ytterligare en faktor till varför priset kan vara högre på en A-aktie. Interna strider om makten mellan två eller flera ägare kan driva på kurserna ordentligt och lägger man dessutom till de andra faktorerna kan aktiekursen i en A-aktie få kraftiga förändringar på kort tid.

Marknadens förväntningar

förhoppningar och spekulationer spelar också en roll här. Om utomstående aktörer på marknaden tror att ägarbilden är på väg att ändras, kan spekulationer om en förestående maktkamp driva upp priset på A-aktier.

Allt detta sammantaget påverkar aktiekursen. Det senare exemplet med rykten och spekulationer på marknaden kan leda till ordentliga uppgångar. Har du precis kommit igång med dina investeringar på börsen är det här överkurs och rekommendationen är då att köpa den mest omsatta aktien.

Dela med dig