Aktiespararna

Gyllene regler - Vår sparfilosofi

Guldklimpar.
Ska du spara i aktier eller aktiefonder? Aktiespararna har sju gyllene regler som du bör ha i beaktande innan du sätter igång.

1. Sätt upp ett långsiktigt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder

Innan du börjar placera dina pengar bör du sätta upp ett mål för sparandet. Med ett sparmål blir det roligare att spara och du får också något konkret att hänga upp sparandet på. Tänk på att målen bör vara realistiska och anpassade efter dina förutsättningar.

De vanligaste målen med ett sparande är att få pengar till en större investering i framtiden, som till exempel ett hus, eller en buffert för att ha pengar om det skulle hända något oväntat. Andra mål kan handla om att förverkliga en dröm, som till exempel att resa utomlands eller att sätta upp ett sparkonto till barnen.

Kom ihåg att alla typer av sparande i aktier är förenat med en viss risk, det är därför viktigt att tänka på att aldrig investera mer pengar än du har råd att förlora. Aktier med hög avkastning är ofta förenat med en högre risk. Som huvudregel kan du tänka på att aldrig spara i aktier om du behöver pengarna på kort sikt. Vissa som sparar är mer riskbenägna än andra och ser ofta chansen till hög avkastning som målet med sitt sparande. Andra prioriterar trygga och mer stabila aktier och har en mindre riskbenägenhet. De flesta av oss ligger emellertid någonstans mittemellan.  En trygg investering är en investering där du inte riskerar att förlora kapital som du behöver på kort sikt.

2. Investera regelbundet

De allra flesta som investerar pengar drömmer om att tajma marknaden, det vill säga att köpa när aktiemarknaden är i botten, för att sedan kunna sälja när marknaden ligger på topp. Många professionella förvaltare har försökt sig på diverse investeringsstrategier för att lyckas med detta, men det är helt enkelt för komplicerat, varför man lite skämtsamt brukar prata om att “time in market beats timing in market”. Att investera regelbundet och över tid är det bästa sättet att få din aktieportfölj att växa. Vissa aktier kommer att gå ner, medan andra går upp. Har du då ett diversifierat sparande kommer det med tiden inte att göra så stor skillnad på det totala sparandet.

3. Kontrollera riskerna

Det finns två olika risker som är bra att hålla koll på när det kommer till aktiesparande; bolagsrisk och marknadsrisk. Här går vi igenom vad de båda begreppen innebär och vad du bör tänka på.

1. Bolagsrisk
En enskild aktie kan gå dåligt på börsen, detta kallas för bolagsrisk. Denna risk kan man hantera genom att äga flera olika aktier, det vill säga att man diversifierar sitt sparande. Aktiespararna rekommenderar att man ska äga aktier i 10-15 olika bolag av olika storlek, fördelat på minst 5-6 olika branscher.

2. Marknadsrisk
Den andra typen av risk handlar om att hela aktiemarknaden kan utvecklas negativt under en period. Det är detta som kallas marknadsrisk. För att minska denna risk kan man även diversifiera sitt sparande i olika sparformer; till exempel genom att äga företagsobligationer, fastigheter eller råvaror som guld.

Hur man bör fördela sitt sparande finns det inget entydigt svar på, det är upp till dig själv att avgöra, men vi har tagit fram några exempel för vad som kan vara en lämplig mix.

4. Håll dig välinformerad 

Att vara aktieägare innebär att man är delägare i ett bolag, och som delägare bör det ligga i ditt intresse att hålla dig välinformerad om bolaget och dess förehavanden.

På aktiemarknaden premieras de aktieägare som har kunskap och intresse. Därför är det bra att följa med i vad som händer, i synnerhet i de bolag som du äger aktier i. Läs årsredovisningar och delårsrapporter, läs branschpress och håll ett öga på vad bolagets konkurrenter har för sig.

Det är aldrig fel att lyssna till råd, men var selektiv i vilka råd du följer och väljer att agera på. En stor del av alla råd handlar om att man ska köpa en viss aktie. Kom dock ihåg att det är lönsammare för en bank eller en fondkommissionär att ge en köprekommendation än en säljrekommendation. Om köprådet avser en aktie som inte är allmänt spridd hos kunderna kommer köprådet att ge många nya affärstillfällen när kunderna köper dessa aktier. Om säljrådet avser en aktie som bara ett fåtal av kunderna har så ger detta inte tillfälle till affärer, eftersom man inte kan sälja något man inte äger.

5. Gör din egen analys

En analys innebär att man väljer ut vissa uppgifter om ett intressant bolag så att dessa går att jämföra. Aktiespararna har tagit fram ett verktyg för detta som heter Hitta kursvinnare.

När man väljer att satsa pengar i ett företag bör man kunna svara på följande frågor:

  • Vad gör företaget?
  • Hur ser affärsmodellen ut?
  • Vilken bransch finns företaget i?
  • Hur ser framtiden ut för branschen? Är den i tillväxt, mogen eller på nedåtgående?
  • Varför köpte jag aktier i just det här företaget? Hade företaget någon unik USP?
  • Hur är företaget värderat i förhållande till sina konkurrenter?

6. Var försiktig med belåning

Aktieplaceringar är en sparform. Att låna pengar för att spara är en logisk kullerbytta.

Bra att tänka på är att den ränta man betalar för att låna är högre än den ränta man får om man placerar pengarna i t.ex. obligationer eller på ett bankkonto med hög ränta. För att få en avkastning som är högre än låneräntan måste man öka risknivån.

För den som sparar kan det finnas tillfällen då det kan kännas befogat att låna för att köpa aktier. Lånets storlek ska naturligtvis anpassas efter de egna ekonomiska förutsättningarna och attityden till risktagande. Om man lånar pengar för aktieköp är det den så kallade hävstångseffekten man vill åt. Den innebär att man får bättre utväxling på de sparpengar man placerar.

Exempel:
Sven lånar 70 000 kronor och satsar 30 000 kronor av sina egna pengar för att köpa aktier för totalt 100 000 kronor. Om Svens aktieplacering ökar med 30% blir det totala värdet 130 000 kronor. Lånet är fortfarande 70 000 kronor men den egna andelen av det totala värdet är 60 000 kronor, det vill säga en ökning på 100%.

Hävstångseffekten verkar naturligtvis även åt andra hållet. Om aktierna sjunker med 30%  i värde har man totalt 70 000 kronor i aktier. Lånet är fortfarande på 70 000 och av de egna satsade pengarna finns inget kvar.

7. Sätt upp regler för när du ska omplacera

Som aktieägare är du som tidigare nämnt delägare i företaget du investerat i, men du behöver inte alltid följa bolagets upp- och nedgångar. Istället för att passivt följa med i värdeförändringarna kan du istället skapa regler för dina omplaceringar.

En aktie som utvecklats mycket starkt kan till exempel dominera innehavet i din portfölj. Då har också risknivån för din portfölj ökat eftersom den är beroende av utvecklingen av ett enda företag, samt är mer exponerad mot ett enskilt innehav i större utsträckning.

En regel kan t.ex. vara att ett enskilt aktieinnehav inte bör utgöra mer än 20-25%  av hela portföljens värde.

I vissa aktieportföljer finns aktier som sjunkit väldigt mycket i värde, och i många fall ligger de kvar som surdegar. Genom att skapa regler kan du undvika detta. En sådan regel kan till exempel vara att sälja en aktie så fort den sjunkit med 25%. Då kan du minska förlusterna. De pengar du får när du säljer aktien kan du istället placera i en aktie som har bättre förutsättningar.

Dela med dig