Aktiespararna

Hedgefonder

Hedgefonder är ett begrepp som många känner till, men kunskapen är om vad dessa fonder egentligen sysslar med är ofta begränsad. Det ska vi försöka reda ut.

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en fond som, till skillnad från exempelvis aktiefonder, har absolut avkastning som mål, målet är alltså inte relaterat till den allmänna börsutvecklingen. Hedgefonder försöker också att ha vara oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden, avkastningen i fonden ska inte påverkas av om börsen går upp eller ned.


Hedgefonder har också mycket friare placeringsregler än andra fonder. Exempel på det är att hedgefonder kan blanka värdepapper, alltså försöka tjäna pengar på att värdet går ner, eller använda sig av belåning och derivatinstrument, i syfte att öka eller minska risken i förvaltningen.

Första hedgefonden 1949

Ett annat inslag som kännetecknar hedgefonder är att förvaltningsavgiften till stor del är prestationsrelaterad, där prestationsdelen utgår när fonden slår sitt avkastningsmål. Fonden kan t ex ha en avgift på 1% på det totala kapitalet och 20% av avkastningen som överstiger avkastningsmålet.

Hedgefonder är en relativt ny företeelse på den svenska fondmarknaden, men den första hedgefonden etablerades redan 1949 av amerikanen Alfred W. Jones. I Sverige var Brummer & Partners först, med hedgefonden Zenit sommaren 1996.

De ursprungliga investerarna i hedgefonder var förmögna privatpersoner. Därefter har även institutionella investerare, såsom stiftelser, pensionsfonder och försäkringsbolag, placerat en del av sitt kapital i detta tillgångsslag. I dag finns dock hedgefonder även för småsparare med litet kapital att placera.

Hedgefonder bra komplement

Hedgefonder passar bra som kompletterande tillgång i en portfölj och kan både minska risken och öka avkastningen i en diversifierad portfölj. Det kan låta som trolleri, men anledningen till detta fenomen är den låga korrelation som hedgefonder har med traditionella tillgångsslag, såsom aktier och räntepapper.

Hedgefonder kan både skydda vid nedgångar och minska svängningar i totalportföljens avkastning. En hedgefonds förvaltningsresultat bygger till stor del på förvaltarens unika kompetens, skicklighet och erfarenhet. Internationellt går förvaltningsformen under benämningen ”skill-based management”.

På minussidan är det värt att tänka på att hedgefonder presterar sämre än aktiefonder i lägen med kraftiga börsuppgångar, har du ”skyddat” din aktieportfölj med en hedgefond får du alltså räkna med att det drar ned avkastningen när börsen går upp. Generellt har också hedgefonder höga avgifter.

Fyra kategorier hedgefonder

Det finns en mängd olika inriktningar inom hedgefonder. Generellt indelas hedgefonder i fyra huvudsakliga kategorier. Varje kategori består i sin tur av ett antal strategier som inriktar sig på olika marknader, tillgångsslag och speciella situationer. De fyra huvudkategorierna är:

  • Relativvärden (Relative Value)
  • Riktningsorienterade (Directional)
  • Händelsedrivna (Event Driven)
  • Multistrategier (Multiple Strategies)

Relativvärden omfattar strategier där avkastningen skapas helt oberoende av den underliggande marknadsutvecklingen. Förvaltaren söker de värdepapper som prissätts felaktigt i förhållande till varandra. Fonden skapar avkastning när det relativa förhållandet mellan värdepapperen återgår till en normal nivå.

Förtjänsten för förvaltaren är således den prisutjämning som sker mellan den långa och den korta positionen.

Inom kategorin Riktningsorienterade skapas avkastningen genom att förvaltaren tror på en viss riktning i prisrörelsen hos ett värdepapper. Förvaltaren köper en valuta för att han eller hon tror att den är lågt värderad, eller blankar en aktie för att han/hon tror på nedgång. Det kan till exempel vara trendföljande fonder, där besluten baseras på hur värdepapperen rört sig trendmässigt.

De flesta hedgefonderna på marknaden använder sig av strategier som finns i den här kategorin.

Kategorin Händelsedrivna innehåller strategier som utnyttjar speciella situationer och händelser såsom företagsfusioner, där tillfälliga obalanser i prissättningen råder.

Multistrategier

Slutligen har vi kategorin Multistrategier, där förvaltaren utnyttjar en blandning av olika strategier i sin förvaltning.

Hedgefonder som passar småsparare

Många av hedgefonderna är dåligt lämpade för småsparare. Dels tillämpas månatlig handel, dels är det minsta investeringsbeloppet högt, från 100 000 och uppåt.

Det finns dock möjligheter även för småsparare att gå in med mindre belopp och spara regelbundet också i hedgefonder. Till exempel är hedgefonder inom Brummer & Partner som Lynx Dynamic och Brummer Multi Strategi mer anpassade för privatsparare. Andra exempel är Prior Nilssons fond Idea, SEB:s Asset Selection och Rhenman Healthcare Equity L/S. De här fonderna går att investera i direkt eller genom förmedlare som till exempel Avanza och Nordnet.

Dela med dig